Energy Hubs: hoe werken ze en wat leveren ze op?

Nieuwsbericht |
Systeemintegratie
Topsector Algemeen
|
.

Wat zijn Energy Hubs? Welke kansen bieden zij voor ons energiesysteem? Zijn er belemmeringen voor opschaling? Op de TSE Werkconferentie stonden deze vragen centraal bij de sessie Systeemintegratie.

De energietransitie is een zeer ingrijpende, wereldwijde en veelomvattende uitdaging die onze energievoorziening en ons energiesysteem fundamenteel gaat veranderen. Het huidige systeem is zeer stabiel, veilig en betaalbaar en dat willen we graag zo houden. Het toekomstige, duurzame, energiesysteem is een geïntegreerd systeem dat energie gebruikt afkomstig uit verschillende bronnen. Daarbij spelen zogenaamde ‘Energy Hubs’ een belangrijke rol. Dit zijn knooppunten waar deelsystemen van verschillende energiedragers interconnecten en energie uitwisselen. Energy Hubs hebben ook een belangrijke maatschappelijke en economische betekenis.

Visie Energy Hubs

Aan de hand van de nieuwe position paper over Energy Hubs, schetste Mart van Bracht, directeur programma Systeemintegratie, de visie over hoe verschillende type energy hubs een rol kunnen spelen in ons toekomstige energiesysteem: van een offshore hub en industry hub tot een agro- en mobilityhub. Deze visie bestaat niet alleen op papier.

Knelpunten in de praktijk

In de praktijk zijn er inmiddels verschillende initiatieven gestart, zoals die van Port of Amsterdam, Zero Emission Services of Hessenpoort. De initiatiefnemers spraken over de ontwikkelingen en opschalingsknelpunten.

Kennis- en innovatieprogramma

Belangrijkste les is wel dat we over de grenzen van onze eigen domeinen heen moeten kijken en samen moeten werken om vanuit systeemintegratieperspectief alle partijen aan elkaar te verbinden tot één geïntegreerd en werkend systeem. Om alle technische en niet-technische kennis- en innovatievragen te helpen beantwoorden, start Topsector Energie Systeemintegratie binnenkort een programma over Energy Hubs.

Meer weten of meedoen? Mail dan naar @email.
Benieuwd naar de sessie over Energy Hubs tijdens de Werkconferentie Topsector Energie? Bekijk de sessie hieronder terug.