Energietransitiemodel ETM van Quintel uitgebreid met verbeterde waterstofproductieroutes

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
|
Energietransitiemodel

In de “Fit for 55” en “REPowerEU” plannen van de EU is veel aandacht voor waterstof. De vraag hoe deze waterstof in de toekomst geproduceerd wordt, is van essentieel belang. Met het Energietransitiemodel kunnen gebruikers verschillende waterstofproductieroutes verkennen. De modellering van waterstof in het model heeft Quintel nu nog verder verbeterd in opdracht van TKI Energie en Industrie, TKI Nieuw Gas, EBN en Gasunie.

Nieuw in het ETM zijn de productieroutes autothermal reforming, al dan niet met CCS, en kraken van geïmporteerde (groene) ammoniak. De verschillende productieroutes zijn eenvoudig met elkaar te vergelijken in een nieuwe grafiek die de CO2-intensiteit per productieroute laat zien. Hierin kun je ook zien of de emissies van de geproduceerde waterstof volgens de Europese Commissie laag genoeg zijn om mee te tellen voor de gestelde doelen.

Grootschalige inzet van waterstof kan ook leiden tot een behoefte aan grootschalige waterstofopslag voor zowel korte als lange termijn. In het Energietransitiemodel wordt de inzet van waterstofopslag automatisch berekend. Maar of al die opslagcapaciteit ook beschikbaar kan worden gemaakt is de vraag. Een nieuwe tabel maakt het mogelijk te analyseren of een scenario binnen de beperkingen van recente inschattingen valt.

Ga naar het Energietransitiemodel en klik op “Laatste updates” om dit zelf te verkennen!

Voor de aannames achter deze grafiek, zie dit scenario