Energietransitie haalbaar met verdere digitalisering, de juiste skills en inzet van regio’s

Nieuwsbericht |
Digitalisering
Human Capital Agenda
|
.

Welke vaardigheden moeten we nu precies inzetten om onze klimaatambities waar te kunnen maken? Om meer inzicht daarin te krijgen, heeft Wise-up Consultancy dit in kaart gebracht. Welke digitale vaardigheden zijn leidend en hoe kunnen we deze vaardigheden bij zoveel mogelijk mensen opschalen en versnellen?

Versnelde digitalisering en mensen met de juiste skills of vaardigheden zijn essentieel voor het slagen van de energietransitie. Wise-up Consultancy onderzocht dit in opdracht Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Topsector Energie.

Alle beroepsniveaus

Volgens Frans van den Akker, Program Manager Digital Energy & Industry bij de Topsector Energie is het in kaart brengen van de digitale vaardigheden die horen bij de energietransitie per beroepsgroep een essentiële eerste stap om voldoende en de  juiste vaardigheden te krijgen die nodig zijn voor de energietransitie. Het onderzoek bevestigt deze stelling ook. Digitale, technische en ICT-vaardigheden worden steeds belangrijker; er worden meer digitale kennis, vaardigheden en eigenschappen per beroepsgroep gevraagd. Dit geldt voor alle beroepsniveaus. Wie mee wil kunnen draaien op de arbeidsmarkt van nu en in de toekomst zal een bepaald basisniveau van digitale kennis en vaardigheden moeten hebben. Dit niveau komt door de digitalisering alleen maar hoger te liggen en dat vraagt ook om verandering in het onderwijs.

Marsha Wagner, directeur Human Capital Agenda van de Topsector Energie is verheugd over de uitkomsten: “Dit onderzoek geeft een scherpe analyse hoe de transities in energie en digitalisering samenkomen en welke concrete effecten dit heeft op het werk en het leren van mensen. Deze ontwikkeling dwingt ons om de regionale netwerken te verbreden en te verdiepen en landelijk de handen ineen te slaan als Topsector Energie en de Nederlandse AI Coalitie”.

Europees koploper

Op basis van schattingen van docenten scoren Nederlandse leerlingen op dit moment een 5,5 (op een schaal van 1-10) voor digitale vaardigheden. Nog geen volle voldoende, maar daarmee is Nederland wel een koploper in Europa. Toch moet dit cijfer omhoog en daarvoor biedt het onderzoek een aantal concrete actiepunten.

Geïntegreerde aanpak

Ten eerste is de aanbeveling voor een geïntegreerde aanpak van de topsector Energie en Nederlandse AI Coalitie om zo maximale impact te bereiken op zowel digitalisering als op digitaal goed toegeruste medewerkers waarbij de vraag van bedrijven centraal zou moeten staan.

Regionale samenwerkingsverbanden

Ten tweede zijn de regio’s aan zet met goed op elkaar afgestemde regionale samenwerkingsverbanden. Dit blijkt ook uit een onderzoek dat eerder dit jaar is uitgevoerd door RHDHV (Royal HaskoningDHV) in opdracht van de Nederlandse AI Coalitie. Zeven regionale artificial intelligence (AI)-hubs verspreid over Nederland, spelen een belangrijke rol in het verbinden en betrekken van lokale bedrijven, kennisinstellingen en organisaties stelt dit onderzoek. Ook wordt de waarde van bestaande regionale Learning Communities in beide onderzoeken aangehaald. Learning Communities staan voor het organiseren van de samenhang innovatie-leren-werken, waarvan digitale vaardigheden een onderdeel zijn en bieden een meerwaarde om regionale versnippering op dit gebied te voorkomen.

Structurele afstemming

Tenslotte is de rol van de Topsector Energie en Nederlandse AI Coalitie om te zorgen voor een structurele afstemming met de regio’s en kennisdeling, instrumenten en financiering te faciliteren.

De druk en de noodzaak van de transities zijn hoog, maar bieden ook de kans om versneld te faciliteren, te verbinden en op te schalen. Lees het volledige rapport en de concrete actiepunten.