EIRES als matchmaker in het energie-onderzoek

Nieuwsbericht |
Digitalisering
Systeemintegratie
Topsector Algemeen
|
Mark Boneschanscher

EIRES is het instituut van TU Eindhoven dat onderzoekers uit verschillende faculteiten verenigt die zich bezighouden met duurzame energie. Topsector Energie Systeemintegratie sprak met Mark Boneschanscher, managing director van EIRES, over het belang van systeemintegratie in de energietransitie: “De energietransitie kan niet vanuit één discipline worden opgepakt, je hebt de gezamenlijke kennis nodig”.

Technologie, business & beleid

EIRES is opgericht om de energie-onderzoekers van de TU Eindhoven bij elkaar te brengen. Mark vertelt: “We richten ons op onderzoek -samen met de industrie en overheden- dat écht impact maakt. Dat is enerzijds technologie met een concrete business case. Anderzijds zetten we ook in op het maken van modellen die beleidmakers kunnen inzetten om de effecten van beleidskeuzes te voorspellen”.

“Modellen moeten het energiesysteem van de toekomst laten zien én de manier hoe we daar komen”

En die modellen zijn onmisbaar, want hoewel we afspraken gemaakt hebben over de doelstellingen, is er nog geen uitsluitsel over de weg daarnaartoe. “Je kan er nu voor kiezen om een warmtenet aan te leggen dat draait op de restwarmte van een chemische fabriek. Maar als die chemische fabriek vanwege de klimaatdoelstellingen verduurzaamt en geen restwarmte meer aanmaakt, dan heb je een probleem. Modellen moeten het energiesysteem van de toekomst laten zien én de manier hoe we daar komen”.

Matchmaker

De kracht van EIRES zit ‘m in de samenwerkingen. Mark heeft hierin de rol van matchmaker: “Zo zagen we in de faculteit ‘Built Environment’ veel kennis over energievoorziening op huis- en wijkniveau. De faculteit ‘Electrical Engineering’ bezit dan weer een heleboel kennis over het energiesysteem op provinciaal en landelijk niveau. Door die twee samen te brengen, kunnen we nu in modellen voorzien waar dit allemaal samenkomt”.

Foto: Scott Graham via Unsplash

Dankzij de events die EIRES organiseert komen onderzoekers samen aan tafel die elkaar anders niet eens ontmoet zouden hebben. Volgens Mark is dat erg logisch: “Onderzoekers zijn drukbezette mensen en van nature detaillistisch. Daardoor gebeurt het wel eens dat onderzoekers met dezelfde dingen bezig zijn zonder dat ze dat van elkaar weten. Op het moment dat je ze bij elkaar brengt en met elkaar laat praten, ontstaat er vanzelf een feest van herkenning en een samenwerking die zo een enorme vlucht neemt”.

Systeemintegratie op nationaal niveau

Wat ze nu in Eindhoven doen, moeten ze volgens Mark snel gaan doorvoeren op nationaal niveau: “Met het klimaatakkoord is er geen discussie meer over het doel. Maar de grote vraag is hoe het energiesysteem er uiteindelijk uit zal zien. Sectoren zijn los van elkaar op lokaal niveau oplossingen aan het zoeken. Soms zijn we zo druk bezig met geld en alle neuzen dezelfde kant op krijgen dat we uit het oog verliezen wat het grotere geheel is en hoe ons puzzelstukje daarin past.

Een van de meest recente systeemintegratie-onderzoeken is Megamind. Dit onderzoeksprogramma combineert energie, ICT en wet- en regelgeving. Hoe ze dat aanpakken, vertelt professor Koen Kok van TU Eindhoven in dit interview met Topsector Energie.  >> Lees hier het interview met Koen Kok.