Eerste pilot offshore groene waterstofproductie start bij Scheveningen

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
.

Voor de kust van Scheveningen start een wereldwijd unieke pilot. Een merendeels Nederlands consortium produceert er voor het eerst groene waterstof op een producerend platform. Met steun van Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+). Windenergie, waterstof en gasinfrastructuur komen samen om de energietransitie offshore te ontsluiten.

Onder de naam PosHYdon integreert de pilot 3 energiesystemen op de Noordzee: offshore wind, offshore gas en offshore groene waterstof. Voor de energietransitie speelt deze integratie een belangrijke rol. Met elektrolysers op zee kan energie van grote offshore windparken omgezet worden in groene waterstof en via het huidige gasnetwerk naar land worden getransporteerd.

Coalitie offshore- en energiepartijen

Binnen PosHYdon werken maar liefst 14 projectpartners samen, zoals kennisinstelling TNO en partijen in de energie- en offshore-sector. Penvoerder is Nexstep, die zich richt op ontmanteling en mogelijk hergebruik van infrastructuur. PosHYdon gaat plaatsvinden op het eerste volledig geëlektrificeerde platform in Nederland van projectpartner Neptune Energy. Het platform ligt 13 km uit de kust van Scheveningen.

Waterstof van zeewater

PosHYdon zorgt voor een innovatieve koppeling van bewezen technologieën. Zo komt er een 1 MW PEM-elektrolyser. Een andere installatie zet zeewater om in gedemineraliseerd water. Door elektrolyse wordt hiervan groene waterstof gemaakt. Dat wordt bijgemengd met het geproduceerde gas.

Ervaring met pilot

De pilot moet antwoord geven op enkele cruciale vragen om groene waterstof op zee mogelijk te maken. Hoe verloopt de integratie van energiesystemen in de praktijk? Hoe houden de installaties zich in de zware weersomstandigheden op zee? Hoe efficiënt presteert de elektrolyser bij wisselend stroomaanbod? Het doel is namelijk om waterstof te produceren afhankelijk van de windkracht.

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

“De DEI+-regeling maakt het gemakkelijker om een pilot als PosHYdon te organiseren en vragen rond offshore waterstof te beantwoorden”, zegt Jacqueline Vaessen, algemeen directeur bij Nexstep. Volgens Patrice Hijsterborg van Neptune Energy roept deze systeemintegratie ook nieuwe vraagstukken op. “Het is slim om zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande infrastructuur voor waterstofproductie. Maar door de toekomstige integratie loop je bijvoorbeeld tegen huidige wet- en regelgeving aan. Die willen we met de pilot duidelijk maken, zodat ze opgelost kunnen worden. 2030 komt rap dichterbij.”

Nationaal Waterstof Programma

PosHYdon is een mooi voorbeeld van de vele waterstofprojecten die in Nederland lopen. Het Nationaal Waterstof Programma (NWP) zet zich in voor een nationale aanpak om met groene waterstof bij te dragen aan de energietransitie. Op 7 juli heeft het NWP een werkplan aangeboden aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat.