Eerste missiegedreven innovatieprojecten krijgen MOOI-subsidie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Systeemintegratie
Topsector Algemeen
|
turbine

Consortia vroegen in 2020 de subsidie MOOI aan voor Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie. Vandaag valt bij het eerste consortia in de categorie Hernieuwbaar op Zee (Simox en RoboDock) goed nieuws op de mat.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) maakt op dit moment de beschikkingen voor de aanvragen. In de loop van februari komt het nieuws over de toegekende projecten sta[sgewijs naar buiten. Partijen die nòg niets hebben gehoord over hun aanvraag, moeten nog even in spanning afwachten.

Frank Witte, teammanager Energie Innovatie bij RVO: 'De consortia staan klaar en te popelen om aan de slag te gaan. Daarom geven we ze zo snel als mogelijk uitsluitsel over hun subsidie!"

Snel aan de slag

“Het is geweldig nieuws dat deze innovatieve projecten nu aan de slag kunnen”, vertelt Manon Jansen trots. Zij is boegbeeld van de Topsector Energie. “Er is geen tijd te verliezen, juist nu in het groene herstel uit de Coronacrisis.” RVO voert de MOOI-regeling uit. Opdrachtgevers zijn de ministeries van Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK). De Topsector Energie heeft de inhoudelijke basis van de regeling gelegd via haar Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIP’s).

Klimaatdoelen

De MOOI-regeling heeft in totaal € 95 miljoen beschikbaar. Het budget is verdeeld naar de opgaven: ‘Hernieuwbare energie op zee’, ‘Hernieuwbare energie op land’, ‘Gebouwde omgeving’ en ‘Industrie’. De regeling ondersteunt samenwerkende partijen om met grote stappen de klimaatdoelen te realiseren. Door samenwerking en een integrale aanpak hebben innovaties een grotere kans op succes.

Meer weten?

Meer informatie over vindt u op www.rvo.nl/mooi. Informatie over de inhoud van de regeling leest u in de missies voor Energietransitie & Duurzaamheid.