Een systeem-aanpak voor de duurzame Industrie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
Rapport System approach for a sustainable industry

The TKI Energie en Industrie presenteert samen met RVO en de universiteiten van Utrecht, Delft en Groningen haar rapport over de noodzaak van systeem analyse ter ondersteuning van de energietransitie in de industriële sector. Om de afspraken die gemaakt zijn tijdens de klimaattop in Parijs na te kunnen komen wordt ons vermogen om de industrie te de-carboniseren gezien als een hoeksteen voor dit proces. Het de-carboniseren van de industrie is echter niet een op zichzelf staand proces, het vergt veranderingen in het gehele systeem. Dit rapport brengt in kaart hoe de industriële sector kan transformeren en welke impact dit heeft op logistiek, materialen en energie. De transformatie van de industrie in de energietransitie vraagt om een gecoördineerde en samenhangende aanpak op het systeemniveau. Dit rapport beoogt inzicht te krijgen in de behoefte aan wetenschappelijke en systeemanalyse ter ondersteuning van de energietransitie van de industrie.

Lees het volledige rapport hier.