Ecologisch Meetadvies Zon op Water helpt onderzoek naar natuur rond drijvende zonnepanelen

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|
Zon op Water

Er is nog veel onbekend over het effect van drijvende zonneparken op de natuur in en rond het water. Om het onderzoek naar de effecten op de natuur onder water goed te organiseren is een set standaardafspraken gemaakt; een ecologisch meetadvies. Deltares heeft in opdracht van TKI Urban Energy en RVO.nl dit ecologisch meetadvies opgesteld voor het meten van de effecten van drijvende zonnepanelen op waterkwaliteit en ecologie van binnenwateren.

Het aantal zonnepanelen op water groeit snel. Op dit moment liggen drijvende zonnepanelen vooral op wateren in particulier eigendom die ook een industriële functie hebben, zoals zandwinplassen, drinkwaterbekkens en baggerdepots. Betere kennis van de invloed van drijvende zonnepanelen op ecologie en waterkwaliteit is een belangrijke voorwaarde voor de sector om zich verder te kunnen ontwikkelen, vooral waar dit wateren betreft die vallen onder beheer van de waterschappen en Rijkswaterstaat.

Het door Deltares ontwikkelde meetadvies, dat hier te downloaden is, wordt gebruikt bij wetenschappelijk onderzoek waarin gedurende een bepaalde periode metingen worden gedaan aan en onder drijvende zonnepanelen. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de hoeveelheid en samenstelling van fytoplankton en de vis- en vogelstand, maar ook naar parameters als watertemperatuur, lichtuitdoving en fosfaat en stikstofgehaltes. Door dit onderzoek ontstaat er een genuanceerd beeld van de effecten van drijvende zonnepanelen op de omliggende natuur. Daarnaast kan een kleine set van parameters operationeel ingezet worden om bij drijvende zonnepanelen een vinger aan de pols te houden. Bij de keuze van deze kleine set van parameters is o.a. rekening gehouden met de kosten voor monitoring. De parameters zijn relatief eenvoudig, snel en goedkoop te meten en verschaffen tegelijkertijd veel inzicht.

De data en kennis uit dit onderzoek komt uiteindelijk in een openbare database zodat het gebruikt kan worden door de gehele sector. Het Nationaal Consortium Zon op Water is verantwoordelijk voor de voortgang van het onderzoek. Hierbij roept TKI Urban Energy iedereen die onderzoek doet naar ecologie en waterkwaliteit rond drijvende zonneparken op zich aan te sluiten bij het Nationaal Consortium Zon op Water om zo goed mogelijk van elkaars werk op de hoogte te blijven.