‘Duurzame economie vereist onderzoek naar learning communities’

Nieuwsbericht |
Human Capital Agenda
|
'

Een duurzame economie komt niet zomaar tot stand. Zo moeten werknemers in de technische installatiebranche er continu kennis en vaardigheden voor opdoen. Learning communities kunnen vaststellen wélke kennis en vaardigheden. Maar hoe moeten die communities er precies uit zien? De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) financiert binnenkort onderzoek naar die vraag. Gedragswetenschapper Ton de Jong en Eneco-adviseur Ivo Kuijper delen alvast hun visie.

Waarom zouden bedrijven investeren in de continue ontwikkeling van hun werknemers (‘human capital’)?

Ivo Kuijper, adviseur Learning & Development bij Eneco: "Voor een succesvolle energietransitie moeten installateurs en servicemonteurs over de nieuwste kennis en vaardigheden beschikken. Daarnaast is levenslang leren voor veel professionals een reden om in een onderneming te blijven. Daarom bieden wij die mogelijkheid, om het tekort aan arbeidskrachten aan te vullen en om te voorkomen dat ervaren krachten vertrekken.

Hoe wij bij Eneco in de ontwikkeling van human capital investeren? We investeren continu in ons personeel. We hebben in het kader van de verduurzaming meer monteurs nodig, maar ook specialistische functies moeten ingevuld worden. We bundelen hiervoor de krachten met andere energiebedrijven en onderwijsinstellingen. Zo leren jongeren over de diversiteit binnen het technisch domein en de doorgroeimogelijkheden. We laten ze bijvoorbeeld kennismaken met allerlei soorten techniek en organiseren rondleidingen in onze fabrieken. Die samenwerking is een soort learning community."

Wat zijn ‘learning communities’ precies en wat is hun kracht?

Ton de Jong, hoogleraar Instructietechnologie aan de Universiteit Twente: "Learning communities zijn leer-werkomgevingen waarin professionals uit verschillende disciplines samenwerken om nieuwe kennis te ontwikkelen. Vertegenwoordigers van kennisinstellingen, overheidsafdelingen en bedrijven brengen in zo’n team hun eigen inzichten en ervaring mee. Dankzij deze unieke combinatie en uitwisseling van informatie komen ze tot de kennis en vaardigheden die nodig zijn op de arbeidsmarkt van morgen.

Waar een learning community zelf aan moet voldoen? Daar gaat de NWO onderzoek naar financieren. Er zijn veel valkuilen. Bijvoorbeeld het feit dat mensen uit verschillende sectoren en disciplines niet dezelfde taal spreken. Hoe krijg je hun communicatie toch efficiënt? Wat is het profiel van de ‘facilitator’ van het team? En welke ICT-tools zijn handig voor onderlinge samenwerking? Antwoorden op dit soort vragen zijn belangrijk voor het succes van learning communities."

NWO call: Human capital - Leren in learning communities

Hoe kunnen mensen een leven lang leren en ontwikkelen? En hoe sluit dit aan bij het idee van learning communities? Vraag voor onderzoek naar deze vragen financiering aan bij de NWO. Deadline voor uw aanvraag: 7 mei 2019 om 14:00 uur.

Om in aanmerking te komen moet uw onderzoek gericht zijn op de technische installatiebranche. Ook moet het uitgevoerd worden door een consortium van (senior-)onderzoekers aan kennisinstellingen met praktijkpartners uit de technische installatiebranche en het onderwijs. Bent u nog op zoek naar geschikte consortiumpartners? Kom dan naar het matchmaking-event op 13 maart in Utrecht.

Meer weten?