Duurzaamheid kan niet zonder samenwerking

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
Matchmaking event

“Als ik één sociale component zou moeten noemen die cruciaal is voor de energietransitie dan is dat: Vertrouwen!” Aldus Suzanne Brunsting, sociaal wetenschapper bij ECN (deel van TNO), tijdens een van de vele gesprekjes bij het Matchmaking Event van TKI Energie en Industrie en TKI Nieuw Gas. En precies dat vertrouwen was waaraan de andere negentig aanwezigen uit onderzoek en industrie hard werkten.

De bedoeling van het evenement was dat nieuwe partijen elkaar vinden in nieuwe projecten. Het accent lag dan ook op het speed-daten en de gesprekken bij de lunch en koffie. Of dat voldoende was voor het onderlinge vertrouwen, en of dat succesvol wordt, kunnen we in de toekomst hopelijk afmeten aan de emissiereducties van nieuwe projecten, met partners die elkaar in Utrecht voor het eerst ontmoetten. In elk geval had zo’n beetje iedereen wel het eigen stapeltje visitekaartjes aan het eind van de middag ingewisseld voor kaartjes van anderen.

Her-uitvinden

Terwijl het gekrakeel over de CO2-heffing hoog oploopt, is de industrie zichzelf opnieuw aan het uitvinden

De presentaties tijdens het event maakten duidelijk: er staat veel innovatie te gebeuren in de industrie. Terwijl buiten het gekrakeel over de CO2-heffing hoog oploopt, is de industrie zichzelf opnieuw aan het uitvinden. Dat is ingewikkeld, want het scala aan nieuwe mogelijkheden is enorm: van geothermie en hergebruik van warmte, via opslag van CO2 en circulariteit, tot aan waterstof en compleet nieuwe processen.

Die transitie van de industrie gaat ook gepaard gaat met de noodzaak tot samenwerken. Om een aansprekend voorbeeld te noemen (uit de presentatie van Ronald Korstanje van het Dutch Polymer Institute): nog maar 2% van de jaarlijkse hoeveelheid van 78 miljoen ton geproduceerd plastic in de wereld vindt zijn weg na gebruik terug als grondstof voor nieuwe plastics. Die lineaire keten van grondstoffenleverancier-producent van plastics-product-afval moet circulair worden. “Dat is heel lastig, want de partijen in de keten spreken verschillende talen, hebben verschillende belangen,” aldus Korstanje.

Hoopgevend is dat partijen naar elkaar op zoek zijn, niet alleen bij zo’n evenement als gisteren. Zij zijn tot elkaar veroordeeld, het ontwerp-Klimaatakkoord heeft dat zo mogelijk nog verder benadrukt. “In Nederland hebben we daarvoor een uitstekende basis, wellicht beter dan in andere landen,” zegt Rob Kreiter van TKI Energie en Industrie. “Wij hebben veel kennis, zitten dicht bij elkaar en zijn gewend aan samenwerken.”

Nieuwe regelingen

Er zijn nog geen besluiten genomen over nieuwe regelingen die passen bij de MMIP’s

Innovaties moeten zich vaak nog bewijzen en kunnen daardoor vaak niet zonder subsidie. Natuurlijk hadden ook de deelnemers daarvoor speciale belangstelling. Voor industriële innovatie zijn dit jaar zo’n twaalf regelingen beschikbaar, met een totaal van zo’n € 115 miljoen.

Maar alles wordt anders. Uit het Klimaatakkoord is nu een Integrale Kennis- en Innovatie Agenda (IKIA) voortgekomen, met daarin de nieuwe aanpak via Meerjarige Missiegedreven InnovatieProgramma’s (MMIP’s). Welke MMIP’s van toepassing zijn op de industrie is wel al duidelijk, namelijk die voor ‘Sluiting van industriële kringlopen’, ‘CO2-vrij industrieel warmtesysteem’, ‘Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen’ en ‘Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem’.

Deze MMIP’s omvatten de bestaande programmalijnen, maar moeten voor juni dit jaar nog worden uitgewerkt. Naar alle waarschijnlijkheid komen er ook nieuwe regelingen maar daarover zijn nog geen besluiten genomen.

 

Alle presentaties, het programma vindt u hier terug.