DKTI (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport) subsidieert innovatieve waterstofprojecten in transport en vervoer

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Waterstof bus

De subsidieregeling gaat binnenkort open (meer informatie)

Tegelijkertijd zijn de ervaringen met DKTI-projecten in de periode 2017-2020 gedeeld via een nieuwe publicatie. Hierin worden onder meer waterstofprojecten en hun ervaringen toegelicht. Een mooi voorbeeld is het scala aan projecten inzake waterstoftankstations in Nederland, waar projectmanager Michel Honselaar van WaterstofNet zijn ervaringen over deelt. WaterstofNet is betrokken bij vijf DKTI-projecten die publiek toegankelijke waterstoftankstations realiseren in Nederland. Doel is om waterstofinfra aan te leggen, maar het is ook van groot belang dat er voertuigen gaan rijden. DKTI draagt bij aan de investering en vormt bij deze infrastructuurprojecten de nationale cofinanciering. De onderliggende Europese H2Benelux en Waterstofregio 2.0 projecten (gefinancierd door Connecting Europe Facility en INTERREG) zijn ook gericht op de business case en uitrol- en ontwikkeltrajecten van infrastructuur. Rijkswaterstaat zorgt binnen het H2Benelux project voor de vraagaggregatie in de regio.

Daarnaast komt het project “H2WasteCollect – Grootstedelijke zero-emissie afvalinzameling op basis van groene waterstof” aan de orde. De Gemeente Amsterdam voert in samenwerking met meerdere partijen en de Hogeschool van Amsterdam een proeftuinproject uit, gericht op de ontwikkeling en het testen van een zero-emissie afvalinzamelingssysteem op basis van hernieuwbare waterstof. Hiermee willen ze zero-emissie (binnen)stad logistiek snel in gang zetten en hiervoor draagvlak creëren. Michiel Huijgen, onderzoeker H2WasteCollect bij de Hogeschool van Amsterdam (HvA), deelt de bevindingen in het project om inzicht te geven in hoe deze proeftuin tot stand is gekomen en wat de volgende stappen zijn.