Digitalisering vergt een leven lang leren

Nieuwsbericht |
Human Capital Agenda
|
'

Digitalisering speelt een sleutelrol in de energietransitie. De inzet van nieuwe technologie is onmisbaar om energiebronnen en regelsystemen te optimaliseren en met elkaar te verbinden. Voor maximaal resultaat uit digitale transformatie is meer gekwalificeerd personeel nodig. In alle lagen van de beroepsbevolking. Doorleren kan de oplossing zijn.

Hoe beïnvloeden de krappe arbeidsmarkt en het gebrek aan IT-kennis de energietransitie? Daarover ging de expertmeeting van de Topsector Energie in januari. Met de Human Capital Agenda als leidraad.

Stakeholders vanuit de overheid, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven waren hierbij aanwezig. Zo ook Marion Braams. Zij is Vice President Expert bij IT-consultancybedrijf CGI. Maar ook directeur van het Clean Mobility Center, een organisatie die slimme en schone mobiliteit promoot.

Complexe materie

"Door het tekort aan digitaal kundig personeel in onze sector blijven kansen onbenut", aldus Braams. "De energietransitie verloopt trager, want het tekort zit in alle lagen van de beroepsbevolking. Zo is er in Nederland te weinig hoogopgeleid IT-personeel dat bijvoorbeeld kaarten kan digitaliseren, zodat monteurs exact weten waar ze moeten zijn om stroomkabels in- of op te graven. Dat is complexe materie – zij moeten bijvoorbeeld heel goed zijn in data analyseren."

Maar ook lager opgeleid personeel dient volgens Braams bij te leren en digitaal vaardiger te worden. "Denk aan de eerdergenoemde monteurs en servicemedewerkers. Apparatuur waarmee zij werken bestaat steeds vaker uit verschillende digitale componenten of is daarmee verbonden. Zo dragen ze bij aan nieuwe en betere dienstverlening."

Uit de schoolbanken

Er zijn inmiddels talrijke initiatieven om mensen te verleiden IT’er te worden. Zo werken netbeheerders en onderwijsinstituten samen aan speciale opleidingsprogramma’s. Braams: "Een goede ontwikkeling. Maar er gebeurt nog niet genoeg. De vraag is enorm. Niet alleen energiebedrijven zoeken digitaal vaardig talent; andere organisaties ook. Van telecombedrijven tot Rijkswaterstaat en semi-overheidsorganisaties als ProRail.

De nieuwe aanwas is simpelweg te klein. Als je als IT-student je eerste jaar met achten afsluit, word je zo ongeveer uit de schoolbanken getrokken door bedrijven die personeel zoeken."

Het om- of bijscholen van werkende mensen kan helpen, aldus Braams. "Er moet dan wel al een bepaald basiskennisniveau zijn bij een medewerker. Als jij bijvoorbeeld Geo-ICT’er bent voor een telecombedrijf, dan kun je dat waarschijnlijk vrij makkelijk óók voor een energiebedrijf worden – met de juiste omscholing."

Israël als voorbeeld

De echte oplossing zit volgens Braams in een nieuwe visie op onderwijs. "Vanuit deze expertmeeting kwam de wens naar voren voor een onderwijssysteem waarin het normaal is om je hele werkzame leven bij te leren. In het huidige systeem stopt onze overheid na je 27e met financiële hulp bij opleidingen. Vanaf die leeftijd is het vaak ontzettend duur om nog onderwijs te krijgen. Dat moet anders.

Ook na je 27e zou je financiële steun moeten krijgen voor je ontwikkeling; zeker als die de economie en samenleving ten goede komt."

Op dit moment ligt de verantwoordelijkheid om werkende mensen bij te laten leren voornamelijk bij bedrijven. "Voor grote corporates is dat financieel misschien nog wel op te brengen. Maar kleinere ondernemingen hebben die ruimte vaak niet. Zij kiezen er daarom voor personeel zoveel mogelijk aan het werk te houden."

Het bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen moeten meer gaan samenwerken, stelt Braams. "Zij moeten een leven lang leren stimuleren. In Israël is het normaal dat je na elke zeven jaar werken een half jaar een opleiding volgt. Zoiets zou ik hier in Nederland ook graag zien."

Meer weten?