Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en –innovaties (DKTI) gaat binnenkort open – ook voor waterstof!

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
emonstratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties voor transport voor een tweede ronde

Binnenkort wordt naar alle waarschijnlijkheid de demonstratieregeling klimaattechnologieën en -innovaties voor transport voor een tweede ronde bekend gemaakt. Meer informatie kunt u (straks) vinden op de website van RvO: https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/DKTI-Transport

U kunt binnenkort kennis nemen van de voorwaarden, het proces van aanvragen van ondersteuning en het kunnen uitwisselen van ideeën met andere geïnteresseerden. Het innovatiecluster elektrische mobiliteit organiseert op 11 april van 10.00 tot 13.30 uur een informatiebijeenkomst in Utrecht. De bijeenkomst beoogt ook een impuls te geven aan het genereren van nieuwe ideeën en ontmoetingen.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar @email. Geef dan tevens aan of u deelneemt aan de lunch.