Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is vernieuwd(DEI+ 2020) renewed

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
Topsector Algemeen
|

Investeert u in hernieuwbare energiebronnen, zoals windenergie, zonne-energie en geothermische energie? Hebt u een oplossing voor flexibilisering van het energiesysteem? Dan kunt u subsidie aanvragen voor pilotprojecten en demonstratieprojecten binnen de regeling DEI+. Het beschikbare budget voor verschillende thema's is € 86,1 miljoen.

n een pilotproject kunt u een nieuwe technologie testen en verbeteren in een proefopstelling die representatief is voor de praktijk. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na afloop van het subsidieproject in gebruik blijft. 

De DEI + richt zich op de volgende 7 thema's:

  1. Energie-innovatie
  2. Energie-efficiëntie
  3. Hernieuwbare energie (incl. flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waaronder waterstof en ruimtelijke inpassing)
  4. Lokale infrastructuur
  5. CCUS (Carbon Capture, Utilisation and Storage)
  6. Overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector
  7. Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Binnen het thema hernieuwbare energie kunt u subsidie aanvragen voor investeringen in offshore windprojecten.

Heeft u een internationaal 'state of the art' pilotproject? Of zoekt u subsidie voor uw demonstratieproject?

Lees meer