Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en Topsector Energiestudies Industrie open.

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Digitalisering
Human Capital Agenda
Internationale export en kennisagenda
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
Systeemintegratie
Financieringsloket
Topsector Algemeen
|
innovatie

Vanaf vandaag kunt u subsidie aanvragen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie en de Topsector Energiestudies Industrie. Het beschikbare budget voor de DEI+ is €  76,6 mln. Voor 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is een apart budget van € 9 miljoen beschikbaar.

U kunt DEI+ aanvragen van 18 januari 2021, 09.00 uur tot en met 7 januari 2022, 17.00 uur.

DEI+

De DEI+ staat open voor projecten die passen binnen de thema’s  circulaire economie, CCUS Carbon Capture, Utilisation and Storage) , energie-efficiëntie, hernieuwbare energie inclusief ruimtelijke inpassing, flexibilisering van het energiesysteem waaronder waterstof (alleen pilots), lokale infrastructuur en overige CO2-reducerende maatregelen in de industrie of elektriciteitssector.

DEI+ Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen

Dit thema ondersteunt projecten waarin innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden, die bijdragen aan de transitie naar aardgasloze of aardgasloos-ready woningen, gebouwen en/of wijken.

Topsector Energiestudies Industrie

Voor de Topsector Energiestudies Industrie is € 8 mln beschikbaar. Aanvragen kan voor de volgende programmalijnen: sluiting van industriële ketens, een CO2-vrij industrieel warmtesysteem, maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen, CCUS (carbon Capture, Utilization and Storage) en overige CO2 reducerende maatregelen.

U kunt aanvragen van 18 januari 2021, 09.00 uur tot en met 7 september 2021 17.00 uur.

Meer weten?

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)
Topsector Energiestudies