Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) budget verhoogd en langer open

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
.

Het budget voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is met € 16 miljoen verhoogd naar € 74,6 miljoen. De openstelling is verlengd tot 10 januari 2023. Meer ondernemers krijgen daardoor de kans om een goed projectvoorstel te doen.

De regeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is voor ondernemers die helpen om de CO2-emissies tegen lage kosten te verminderen in Nederland in 2030. Het gaat hierbij om  pilot- en demonstratieprojecten met de thema’s:
  • energie-efficiëntie;
  • hernieuwbare energieproductie met ruimtelijke inpassing;
  • flexibilisering van het energiesysteem;
  • lokale infrastructuur, circulaire economie;
  • CC(U)S (Carbon Capture, Utilisation and Storage);
  • of andere CO2-reducerende maatregelen.

Met de DEI+ dragen we bij aan de CO2-doelstellingen uit het Klimaatakkoord. Ook versterken we de Nederlandse concurrentiekracht. We zorgen daarmee voor meer werkgelegenheid en welvaart.

Pilot- en demonstratieprojecten

In een pilotproject test en verbetert u een nieuwe techniek in een proefopstelling die de praktijk kenmerkt. In een demonstratieproject investeert u in een productie-installatie die ook na het einde van het subsidieproject in gebruik blijft.

Blijf aanvragen

Het bedrag van de binnengekomen aanvragen is nu al hoger dan het verhoogde budget. Blijf vooral aanvragen, want we keuren niet alle aanvragen goed. Hierdoor komt weer budget vrij.

Internationaal samenwerken

Ziet u kans ziet om de ontwikkeling van uw innovatie te versnellen door internationaal samen te werken? Of wilt u een innovatie op uw locatie  demonstreren samen met buitenlandse partners? Dan is het CETPartnership misschien interessant voor u. U vraagt ook deze subsidie aan via de DEI+-regeling.

Meer weten?