DEI+ nu ook voor langlopende projecten

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Topsector Algemeen
|
Bron RVO

De subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is vernieuwd. De looptijd van alle projecten is verlengd tot 4 jaar. Ook komt er 1 budget voor pilot- en zo mogelijk demonstatieprojecten voor diverse thema's. Op 15 januari 2020 opent de regeling.

CO2-reductie centraal

De DEI+ sluit aan op de doelstellingen van het Klimaatakkoord. Daarin staat CO2-reductie centraal. Nederland wil minimaal 49% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990. De DEI+ ondersteunt pilot- en demonstratieprojecten die helpen om de CO2-uitstoot te verminderen. Daarnaast zijn innovaties welkom rond flexibilisering van het elektriciteitssysteem, waterstof en de optimale inpassing van grootschalig opgewekte elektriciteit met zon en wind in het landschap.

Projecten met langere looptijd

Nu het Klimaatakkoord is vastgesteld, zijn de doelstellingen voor de lange termijn duidelijker dan ooit. Daarmee is er een helder meerjarig beeld van de innovaties die Nederland nodig heeft. Vandaar dat de DEI+ nu voor alle thema’s projecten ondersteunt met een looptijd tot 4 jaar.

Budget DEI+

De DEI+ was tot nu toe ingedeeld in verschillende thema’s met een eigen budget. Dit budgetonderscheid is verdwenen. Vanaf 2020 is er 1 totaalbudget van 86,1 miljoen beschikbaar voor projecten rond energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, flexibilisering, waterstof, ruimte voor hernieuwbare energie en CO2-reductie in de industrie. De maximale subsidie per project is € 15 miljoen.

Aardgasloos en industrie

Een uitzondering is het thema Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen. Hiervoor zijn specifieke projecten nodig. Het budget voor dit thema is € 9 miljoen. Tot slot verandert het thema CO2-reducerende innovaties in de industrie. Daarvoor geldt niet meer dat ze een vooraf vastgestelde kostenefficiëntie moeten behalen.

Circulaire economie

Tot en met 20 september 2020 kunt u ook subsidie aanvragen voor kortlopende projecten binnen het thema Circulaire economie. Deze projecten moeten bijdragen aan het bereiken van de klimaatdoelstelling in 2020. Daarvoor is nog voldoende budget. Alleen projecten die meer dan € 3 miljoen aan subsidie nodig hebben, kunnen vanaf 15 januari 2020 een aanvraag doen voor een project met een looptijd van maximaal 4 jaar.

Meer weten?

Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatei (DEI+)