De 4 wegen naar een geslaagde energietransitie

Nieuwsbericht |
Systeemintegratie
|
Marijke Kellner

Zijn er nog mensen die denken dat we die energietransitie nog even kunnen uitstellen? Dan weten ze wel beter weten na het lezen van het rapport ‘Het Energiesysteem van de Toekomst’. “Er zijn 4 manieren waarop het kan”, zegt Marijke Kellner die leiding gaf aan deze verkenning van het energiesysteem. “Dat vergt van het gehele energiesysteem een enorme inspanning, maar het kan. Wel moeten we daar gezamenlijk zo snel mogelijk mee van start."

Een bouwsteen voor beleid en plannen

De naam van het rapport verklapt ook waar het over gaat: Het Energiesysteem van de Toekomst. Wat is er nodig om ons energiesysteem voor te bereiden op een CO2-neutraal 2050? Het rapport kwam er op initiatief van Gasunie, Tennet en de regionale netbeheerders. Ondertussen is het naar de Tweede Kamer gestuurd door minister Van ’t Wout, het dient als startpunt voor EZK voor het verder uitstippelen van beleid en ook veel lokale overheden en industrie hebben het rapport omarmd als bouwsteen voor hun toekomststrategie. “Natuurlijk had ik vooraf gehoopt dat het onderzoek zou worden opgepikt en misschien zelfs zou worden gebruikt om beleid op verder te bouwen. Maar wat er nu uit is voortgevloeid, heeft al die hoop al overtroffen. Toen we ermee van start gingen, had ik ook echt het gevoel dat het ontzettend belangrijk was waar we mee bezig waren: voor de maatschappij én de energietransitie. Ik dacht toen dat als we dit gaan doen en het lukt, want het is best wel een moeilijke en omvangrijke opdracht, dan kan het impactvol zijn”.

Wat maakt nu dat dit rapport zo impactvol is?

“We hebben alles zodanig in kaart gebracht dat er eindelijk overzicht is. Daarnaast geven we concrete adviezen voor de ontwikkeling van energie infrastructuur en beleid. En ja, er moet heel veel gebeuren, echt alle infrastructuur moet worden uitgebreid en aangepast. We weten nu dat er vier verschillende wegen naar Rome leiden. Voor elk ontwikkelpad hebben we impact op kosten, ruimte en menselijke inzet inzichtelijk gemaakt. Daar kan overheid beleid op aanpassen, maar ook de industrie heeft meer duidelijkheid. Zo weten we nu dat hoogspanningsleidingen fors moeten worden uitgebreid. Maar ook dat er een landelijk waterstof-, warmte- en CO2-netwerk moet komen. Daar kan o.a. de industrie gebruik van maken."

Welke belemmeringen verwachten jullie?

“De ruimte is schaars in Nederland, dus dat vraagt om nauwkeurig plannen en afstemmen. Nu we weten wat nodig is voor de energietransitie, kan er ruimte voor worden gereserveerd of gezocht. Daarnaast is er nu al een tekort aan technisch geschoolde werkkrachten. Ook daar moeten oplossingen voor gezocht worden. En uiteindelijk tikt de klok haastig door. Er moet veel gebeuren en sommige technieken moeten nog worden doorontwikkeld en opgeschaald. Dat zal tijd kosten, tijd die we eigenlijk niet hebben. Daarom is het zo belangrijk dat we nu starten. Met wat we nu weten, kunnen we het ons niet meer permitteren om te wachten."

Wat is de volgende stap?

“We moeten er nu voor zorgen dat het rapport echt landt in beleid en programma’s, bij de regio’s en bij alle partijen die er iets aan hebben. Het wordt ook uitgewerkt in onze investeringsplannen. Daarnaast maken we ons op voor de volgende fase van het onderzoek. We hebben heel wat geleerd en zullen de lessen meenemen in een volgend rapport. Dit is niet het laatste wat jullie hiervan zullen horen."

Lees de samenvatting van het rapport Het Energiesysteem van de Toekomst (pdf) of bekijk de explainer: