Cyber security in het urban energy domein

Nieuwsbericht |
TKI Urban Energy
|

3 april organiseert de Topsector Energie i.s.m. de TKI Urban Energy de bijeenkomst Cyber Security toepassing in het Urban Energy domein. "De energiesector is het populairste doelwit bij cyberaanvallen” zo berichtte het CBS afgelopen najaar. Cyber aanvallen zullen de komende jaren alleen maar in aantal en ernst toenemen. Dit is reden genoeg voor Topsector Energie (TSE) en TKI Urban Energy om het onderwerp hoog op de agenda te plaatsen. 

Handelingsperspectief

Cyber security is een verantwoordelijkheid voor alle partijen in de energiesector. Toch leek het thema tot voor kort onderbelicht in projecten en projectvoorstellen in het urban energy domein. In de Topsector Energie tender zal er in 2018 explicieter aandacht voor dit onderwerp gevraagd worden.

Om partijen in haar netwerk op weg te helpen cyber security een vast onderdeel van het ontwerpproces te maken, heeft TKI Urban Energy in 2017 de “Handreiking cyber security voor smart energy” laten opstellen. Een toegankelijk document met een heldere omschrijving van processtappen en aandachtspunten. Ter illustratie zijn voorbeelden van een HEMS (home energy management system) en een transformatorhuis opgenomen – waarbij systematisch risico’s en maatregelen zijn uitgewerkt. Deze documenten zijn gepubliceerd als onderdeel van een kennisdossier

De handreiking is een eerste stap. Graag nodigen wij u uit voor bij de bijeenkomst ‘Cyber Security toepassing in het urban energy domein’. Een initiatief van TKI Urban Energy en Topsector Energie.

De middag in vogelvlucht

Tijdens deze bijeenkomst schetsen we hoe cyber security in andere sectoren is opgepakt en wat er speelt op nationaal en Europees niveau. Vervolgens wordt er ingegaan op cyber security by design in het urban energy domein. Ook gaan wij met u in gesprek over de grootste uitdagingen zodat wij samen met de sector oplossingen vinden. Er is voldoende ruimte in het programma om te netwerken en van gedachten te wisselen.

Resultaat

Deze bijeenkomst helpt deelnemers cyber security bij eigen innovaties en processen adequaat een plek te geven, zodat producten en diensten veiliger worden. Tevens zal inzichtelijk worden welke uitdagingen er nog liggen en hoe wij deze samen met u kunnen aangaan.

Programma en inschrijven

Kijk hier voor het programma en via deze website kunt u zich inschrijven. 

Locatie en tijdstip

De bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 april 2018 RVO in Den Haag, Prinses Beatrixlaan 2, 2595 AL Den Haag (Locatie goed bereikbaar met OV) van 13.00 uur tot 17.30 uur, ontvangst met eenvoudige lunch vanaf 12.30 uur.