Corrosion Laboratory maakt corrosie monopilefundaties voorspelbaar

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

Baanbrekend MKB: Corrosion

Lang niet alles is bekend over het gedrag van offshore monopilefundaties op de lange termijn. Zeker niet het gedeelte onder water, aan de binnenkant en al helemaal niet in de bodem. De ernst van (bio)corrosie wordt in ieder geval onderschat, zo stelt Corrosion. Met een splinternieuw lab en een levend zeewater testbassin, wil het Nederlandse MKB-bedrijf Corrosion Laboratory, de offshore windindustrie met gericht onderzoek meer bewust maken van de problematiek en hen van oplossingen voorzien. Dat kan heel winstgevend zijn.

 

Wat is zo baanbrekend aan jullie toepassing?

"Een laboratorium dat onderzoek naar corrosie en biofouling koppelt aan de ontwikkeling van concrete producten is uniek. Het helpt de sector kosten te besparen op onderhoud maar ook op materiaal. Door het grotere voorspellende vermogen loopt de sector daarom veel minder risico."

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing gevonden?

“Monopiles zijn gevoelig voor corrosie. Onttrokken aan het blote oog, leidt zeewater met micro-organismen tot lokale corrosieprocessen. Hierdoor ontstaan kleine putten in de wand. Deze putvormige defecten vormen een direct risico op vermoeiing. Dit wordt bio corrosie of microbiologisch beïnvloedde corrosie (MIC) genoemd. Tot nu toe zijn offshore windturbines hierom nog niet afgekeurd omdat ze vrij nieuw zijn. De ernst van lokale corrosie zoals MIC wordt onderschat, al begint de sector zich hier nu wel meer bewust van te worden. Dat leidt echter weer tot onnodige overdimensionering.”

Wat houdt jullie oplossing in?

“Een eigen laboratorium. Wij zijn al heel succesvol met de corrosiebescherming van 900 offshore monopilefundaties. Nu willen we met ons laboratorium de nieuwste kennis over offshore MIC en biofouling vergaren. Vooral ook in opdracht van andere bedrijven. De meeste onderzoeken beperken zich tot fundamentele vragen over het mechanisme achter MIC. Het is minstens zo wezenlijk om onderzoek te doen naar de verwachte risico’s van bepaalde materialen en naar elektrochemische en microbiologische processen die preventief werken. Natuurlijk willen we ook de bevindingen omzetten in concrete specifieke producten. Nog voor het eind van het jaar willen we een aantal testbassins in gebruik nemen: een levend systeem met natuurlijk zeewater met getijdewerking om corrosieprocessen op materialen te kunnen testen en de situatie in verschillende zee condities na te bootsen, te modelleren en te demonstreren.”

Wat levert jullie systeem op?

“Een groter voorspellend vermogen, waardoor de risico’s afnemen. Een efficiëntere en doeltreffende bescherming leidt tot kostenbesparing op materiaalgebruik, minder dure mitigerende apparatuur en lagere onderhoudskosten.”

Wat zijn de uitdagingen?

“Dankzij de productiepoot beschikken we al over een groot netwerk en direct contact met installateurs en engineers in de offshore windindustrie. Het blijft een uitdaging om de sector bewust te maken van deze specifieke corrosieproblematiek en het laboratorium bekendheid te geven bij potentiële klanten. Het valt niet mee om als MKB in de gesloten windindustriesector door te dringen met een nieuwe service. Daarbij helpt de inzet van TKI Wind op Zee en InnovatieLink. Ons ultieme doel is om eerder in het proces betrokken te worden, want de kathodische bescherming komt nu pas in een heel laat stadium aan bod. Hoe eerder het probleem is onderkend hoe doeltreffender de maatregelen.”

Hoe ver zijn jullie nu?

“Het lab draait nu bijna een jaar en we moeten nog veel meer bekendheid krijgen. We streven naar een alliantie met een aantal gerenommeerde (buitenlandse) laboratoria om zo gezamenlijk de markt te betreden. En over een paar maanden zijn de bassins met levend zeewater operationeel.”

Wat hebben jullie aan InnovatieLink gehad?

“Om de drempel te verlagen zijn de netwerken van InnovatieLink en TKI Wind op Zee heel waardevol. Martin Weissmann, innovatiemanager van InnovatieLink, heeft ons researchplan doorgelicht en mogelijke partners geselecteerd. Hij heeft ons begeleid met het oplossen van ondernemersvragen. Hoe breng je B2B projecten tot stand? Welke financieringsmogelijkheden heb je nodig als MKB? Dat heeft al geresulteerd in financiële steun, waardoor we nu met partners kunnen overleggen over een gezamenlijk project. Ook heeft Weissmann ons gewezen op andere TKI’s die projecten financieren, zoals TKI water en TKI maritiem.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Offshore Wind Innovators.

Lees meer over andere baanbrekende mkb-ers.