Concept Kennis- en Innovatie agenda’s 2020-2023 zijn bekend

Nieuwsbericht |
Topsector Algemeen
|
'

Op 26 april 2019 stelde het kabinet 25 missies vast om de Nederlandse economie te versterken. Op basis daarvan stelden de topsectoren hun Kennis- en Innovatieagenda’s op. Deze conceptagenda's zijn voor 95% gereed.

Ondernemers en kennisinstellingen uit de 9 Topsectoren stelden samen met 8 ministeries deze missies vast. Het gaat om de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, Defensie, Infrastructuur en Milieu, Justitie en veiligheid, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Met deze missiegedreven aanpak kunnen sectoren zich ook verder ontwikkelen. Nederland zet bijvoorbeeld in op ICT-toepassingen in Smart Industry, in windenergie en in slimme zaden voor ontwikkelingslanden.

Thema's van de missies

Deze missies gaan over onderstaande thema's.

1. Energietransitie & duurzaamheid. Dit thema bestaat uit 3 deelagenda’s:
    - Integrale Kennis- en Innovatieagenda Energie
    -Toekomstbestendige mobiliteitssystemen
    - Circulaire economie
2. Landbouw, water en voedsel
3. Gezondheid & zorg
4. Veiligheid
5. Sleuteltechnologieën
6. Overige onderwerpen voor het verdienvermogen van Nederland

Kennis- en Innovatieconvenant

Deze conceptagenda’s vormen de basis voor het Kennis- en Innovatieconvenant. Daar leggen alle betrokken partijen de afspraken vast over hun (financiële) bijdrage aan de uitvoering van de Kennis- en Innovatie agenda’s. In november 2019 worden deze agenda's definitief vastgesteld.

Via de webpagina van iedere Kennis- en Innovatieagenda kunt u de contactgegevens van de opstellers inzien. Voorafgaand aan de ondertekening van het Kennis- en Innovatieconvenant worden ook de Kennis- en Innovatieagenda’s in november 2019 definitief vastgesteld.

Ze vormen de basis voor het Kennis- en Innovatieconvenant. Hierin leggen alle betrokken partijen de afspraken vast over hun (financiële) bijdrage aan de uitvoering van de Kennis- en Innovatie agenda’s. Wilt u alvast deze concept-versies bekijken? Kijk dan op topsectoren.nl/innovatie

Meer weten?