Commentaar gevraagd op 2e concept van het Meerjarig Innovatieprogramma Waterstof

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
2e concept van het Meerjarig Innovatieprogramma Waterstof

De Topsector Energie werkt aan een Meerjarig Innovatieprogramma Waterstof. Op 11 juli jl. heeft een consultatiebijeenkomst in Utrecht plaats gevonden.

Tijdens deze workshop, waaraan ca. 60 personen hebben deelgenomen, is veel input opgehaald die in de afgelopen weken is verwerkt. Het 2e conceptprogramma wordt opnieuw ter consultatie aangeboden. Reacties zijn welkom tot uiterlijk 12 september. Daarna wordt de input verwerkt in een definitieve versie.

Commentaar mag u mailen naar @email.