CO2- en energiebesparing van de HeatMatrix-technologie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|
Heat-Matrix

Berenschot deed onderzoek naar de potentiële CO­2- en energiebesparing van de HeatMatrix-technologie, een project dat werd uitgevoerd in het kader van TKI Energie & Industrie. Conventionele warmtewisselaars kunnen de warmte uit rookgassen met een temperatuur lager dan 180°C niet terugwinnen, omdat dan zure componenten in het rookgas condenseren en corrosie veroorzaken. HeatMatrix ondervangt dit probleem door het gebruik van een nieuwe polymeertechnologie, die de wisselaars bestand maakt tegen corrosie. Berenschot heeft de potentiële besparing door middel van deze technologie berekend op 2,5 tot 5,0 megaton CO2 per jaar. Hiermee kan HeatMatrix op de korte termijn substantieel bijdragen aan de CO2-reductie in de industrie en de energiesector. Lees hier het volledige bericht.