CCUS-projecten blijken succesvol

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Klaprozen

Het rapport CCUS Innovation Analysis (december 2017) brengt de ervaringen en resultaten van zestien CCUS-projecten in kaart. Het gaat om subsidieprojecten die met TKI-toeslag zijn ondersteund. Alle projecten hebben hun doel gehaald en een groot aantal vervolgprojecten is of wordt gestart. Toepassing van CCS in de industrie (staal, cement, afvalverbranding) lijkt het meeste kansrijk te zijn. Het rapport is uitgebracht door het CATO2-programma in opdracht van TKI Nieuw Gas.

Samenvatting conclusies

  • In het algemeen hebben alle projecten de doelen behaald. Industriële partners zijn tevreden over de behaalde resultaten. 
  • Veel projecten hebben tot vervolgprojecten geleid of zullen dat op korte termijn doen, vaak met dezelfde partners. Het lukt partners om aansluiting te vinden bij verschillende internationale CCS-projecten.
  • Toepassing van CCS in de industrie (staal, cement, afvalverbranding) lijkt het meeste potentieel en impact te hebben.
  • De Nederlandse kennispositie op CCS-gebied wordt wereldwijd nog steeds erkend, ondanks het gebrek aan goede financierings- en subsidiemogelijkheden.

Meer informatie

Download het rapport CCUS Innovation Analysis.