CAREER Manifest overhandigd aan Sandor Gaastra

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|
CAREER

Tijdens de WindEurope conferentie heeft John Baken het Manifest van CAREER aangeboden aan Sandor Gaastra, directeur generaal Energie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

CAREER%20Manifest%202.jpg

In het manifest benadrukt CAREER het belang van samenwerking tussen de overheid, de wind sector en opleidingen om ervoor te zorgen dat de beschikbaarheid van voldoende geschoold personeel niet de bottleneck wordt in de uitrol van de ambitieuze plannen voor de ontwikkeling van windenergie in Nederland. Gaastra reageerde zeer positief op het manifest en gaf aan hij de zorgen van CAREER deelde en overtuigd is van de noodzaak van schaalvergroting en verbetering van het onderwijs, zeker als het gaat om technici.

Lees het manifest hier