'Carbon neutral aviation with current engine technology' rapport gepresenteerd

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
|

Op woensdag 28 maart presenteerden Quintel en Kalavasta hun rapport ‘Carbon neutral aviation with current engine technology’. De TKI E&I was hiervoor een van de opdrachtgevers.

In het rapport word ingegaan op hoe en tegen welke kosten de luchtvaartsector CO2 neutraal kan worden in 2030, gebruikmakend van huidige turbine technologie. Synthetische kerosine maakt dit mogelijk. Dit is kerosene geproduceerd uit een koolstofbron (bijvoorbeeld CO2 uit industriële restgassen van een staalfabriek, of de lucht) en een waterstofbron (bijvoorbeeld waterstof gemaakt door electrolyse van water). Als waterstof hernieuwbaar is en de koolstofbron een restgas is, worden CO2 emissies over de keten verminderd met 55%; als de koolstofbron de lucht is, is de CO2 emissie reductie 100%.

De provincie Noord Holland lijkt bij uitstek geschikt voor de productie van synthetische kerosine: er is CO2 van de hoogovens van Tata Steel in IJmuiden, water van ’t IJ of de Noordzee, elektriciteit van de offshore windmolens, kerosine opslag in de terminals in de haven van Amsterdam en tot slot een directe pijpleiding naar Schiphol en haar verbruikers. Met Tata Steel’s restgassen kan zoveel synthetische kerosine gemaakt worden, dat de helft van de vliegtuigen die in 2016 op Schiphol tankten daarmee voorzien kunnen worden. Dit bespaart ongeveer 11 Megaton CO2-emissies.

Tot slot laat een techno-economisch analyse zien dat synthetische kerosine in een referentie scenario duurder is dan fossiele kerosine in 2030, maar dat bij iets andere aannames prijs pariteit bereikt kan worden. Dit zou betekenen dat synthetische kerosine even duur is als fossiele kerosine.

Download het complete rapport hier.