Call Duurzame Living Labs (fase 2 Lighthouse projecten) over transport en mobiliteit open

Nieuwsbericht |
Digitalisering
Human Capital Agenda
Internationale export en kennisagenda
Maatschappelijk verantwoord innoveren energie
TKI Biobased Economy
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
TKI Nieuw Gas
TKI Energie en Industrie
Systeemintegratie
|
Brug over het water

Heeft u met een consortium een goed onderzoeksvoorstel over living labs rond transport, bereikbaarheid en mobiliteit? Dien dan een voorstel in bij Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Doe dat voor voor 19 februari 2019, 14:00 uur.

In aanmerking komen voorstellen waarin thema’s rond maatschappelijke en wetenschappelijke uitdagingen én praktijkrelevantie bij elkaar komen. Denk bijvoorbeeld aan duurzaamheid, de inpassing van een nieuwe technologie en (stedelijke) bereikbaarheid.

Vernieuwend onderzoek transport- en mobiliteitssysteem

Doel van de call is om inspirerende projecten mogelijk te maken. Onderzoeksvoorstellen bestaan uit vernieuwend fundamenteel, toegepast en praktijkgericht onderzoek. We zoeken naar onderzoek dat door zijn zichtbaarheid bijdraagt aan de toepassing en opschaling van de ontwikkelde inzichten en oplossingen. Onderzoek dat zo bijdraagt aan structurele veranderingen.

Vernieuwing van het transport- en mobiliteitssysteem is in ieder project de hoofddoelstelling. Thema’s waarover u living labs kan ontwikkelen, zijn bijvoorbeeld:

  • emissievrije transportnetwerken
  • duurzame stedelijke mobiliteit en transport.

Het doorsnijdende thema is innovatieve business- en organisatiemodellen.

Maatschappelijk Verantwoord Innoveren

Integraal onderdeel van de voorstellen moet de Maatschappelijk Verantwoord Innoveren-benadering zijn. Deze staat voor het vroegtijdig meenemen van ethische en maatschappelijke aspecten van de (technologische) innovaties waar in de living labs onderzoek naar wordt gedaan.

Beschikbaar budget en cofinanciering

Indieners kunnen minimaal € 1 miljoen en maximaal € 2 miljoen subsidie aanvragen. In totaal is er een bedrag van € 12.775.000 beschikbaar. Daarnaast is er een verplichte cofinanciering van 33% (1/3) van het totale projectbudget. Als u het maximale subsidiebedrag aanvraagt,  bedraagt het totale projectbudget dus minimaal € 3.000.000.

Wie kan een voorstel indienen?

  • een senior onderzoeker aan een Nederlandse universiteit
  • eenlector aan een hogeschool, of
  • een senior onderzoeker bij een TO2-instelling of een NWO- of KNAW-instituut.

Publieke en/of private stakeholders moeten bij het consortium betrokken worden. Maar zij kunnen zelf geen aanvraag indienen.

Initiatiefnemers

De call Duurzame Living Labs (Fase 2: Lighthouse projecten) is een initiatief van NWO en TKI Dinalog. Zij werken voor deze call samen met de Topsector Logistiek. Zij zoeken nadrukkelijk aansluiting bij de Topsector Water & Maritiem en de Topsector Energie.

Meer informatie?