Breed consortium werkt open en in vol vertrouwen aan efficiëntere en goedkopere grootschalige waterstofproductie

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
|
Hyscaling

In 2030 wil Nederland op grote schaal groene waterstof produceren als onderdeel van de energietransitie. Om dit mogelijk te maken moet de kostprijs flink dalen. Met het project HyScaling gaan bijna 30 Nederlandse partijen samen de uitdaging aan. Innovatienetwerk Institute for Sustainable Process Technology zorgt als penvoerder voor een open en veilige sfeer om innovaties te delen. “Niet voor niets hebben we een half jaar uitgetrokken voor de contractuele voorbereiding.”

 

De productie van groene waterstof met behulp van elektrolysers is nu nog relatief duur. De doelstelling van HyScaling is om de kostprijs met 25 tot 30% te verlagen. “We richten ons op het ontwerp én de fabricage van competitieve elektrolysers”, zegt programmamanager Carol Xiao van ISPT. “Hoe maken we beter presterende componenten en systemen en hoe produceren we die sneller, slimmer en goedkoper?”

Productie elektrolysers

Volgens Xiao is er veel winst te behalen. “Automatisering in de productie komt nauwelijks voor omdat elektrolysers nog niet op grote schaal worden besteld. Maar met de doelstellingen van 2030 is het hoog tijd dat leveranciers met elkaar nadenken over automatisering en standaardisering.”

Matchmaking TKI Nieuw Gas

Het idee voor het project ontstond door een crossover. “Een van de industriële partners wilde weten wat de elektrochemie kon leren van de geavanceerde productietechnologieën in de hightech maakindustrie. Via een matchmaking door het TKI Nieuw Gas is daarna het HyScaling-project ontstaan.”

MOOI-subsidie

Het project heeft een looptijd van 3 jaar met een totaalbudget van € 8 miljoen. “Daarvan is de helft afkomstig van de MOOI-regeling”, zegt Xiao. “Een bedrag waar je ook echt veel mee kunt. Belangrijk is wel dat je in je project aangeeft welk resultaat je precies wilt boeken, want daarop word je gesteund. Het zorgt er tegelijkertijd voor dat je heel resultaatgericht te werk gaat. Wat ga je doen en waarom, wat is noodzakelijk, wat overbodig, wat zijn haalbare doelstellingen wie zijn daarvoor de meest capabele partners?”

Breed consortium

Bij de MOOI-regeling draait het om brede consortia. Want door die samenwerking maken innovaties eerder kans van slagen. Penvoerder ISPT verenigde bijna 30 partners. “We streven binnen ons project open innovatie na. Projectpartners delen op een open en veilige manier hun nieuw ontwikkelde kennis met elkaar. Maar wat zijn de spelregels precies? Niet voor niets hebben we een halfjaar uitgetrokken voor de contractuele voorbereiding om de partners een vertrouwde omgeving te bieden.”

Samen innoveren

De nauwgezette afspraken moeten angst voor verlies van concurrentiegevoelige informatie tegengaan. De leveranciers binnen HyScaling richten zich elk op andere componenten, wat de samenwerking minder bedreigend maakt. “De markt wordt bovendien zo groot, dat niemand het allemaal zelf kan doen”, zegt Xiao. Belangrijker is nog wel de gemeenschappelijke sfeer, benadrukt ze. “Alle partners komen met hetzelfde doel om opschaling van de waterstofproductie in 2030 mogelijk te maken. Hiervoor halen én brengen ze kennis. Er is bij iedereen sprake van wederkerigheid.”

Tips voor MOOI-aanvraag

Volgens Xiao is de MOOI-regeling geschikt voor elke innovatiegedreven partij die zich wil inzetten voor de kostenefficiënte CO2-reductie in 2030. “Houd er wel rekening mee dat je voldoende menskracht hebt om zo’n subsidietraject voor te bereiden en te begeleiden. Beschrijf daarnaast duidelijk het maatschappelijke belang van jouw projectplan. En geef aan hoe je zorgt voor een koppeling met human capital en hoe je een learning community vormt, zodat nieuwe kennis terechtkomt bij professionals en toekomstige professionals.”

Geloof in 2030

Xiao merkt dat er binnen HyScaling een sterk geloof bestaat om de doelen van 2030 te halen. “Er is zo veel kennis bij de partners. Ze werken ook echt vanuit de overtuiging dat de markt voor groene waterstofproductie er echt komt. Hun enthousiasme werkt aanstekelijk. Ook ik twijfel niet meer aan een toekomst met groene waterstof.”

Over HyScaling

Het doel van HyScaling is om betere elektrolysers beter te produceren. Daarmee sluit dit MOOI-project aan op de missie van de Topsector Energie voor een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem en een industrie die netto klimaatneutraal is. Het samenwerkingsverband bestaat uit: Institute for Sustainable Process Technology (ISPT), Teijin, Nobian/ HyCC, MXPolymers, VDL Energy Systems, Veco, MTSA Technopower, TU/e, Brainport Eindhoven, BOM, SALD b.v., Hauzer, Ionbond, TU Delft, TNO, Zero Emission Fuels (ZEF), Delft IMP, Frames (PlugPower), Magneto, VSL, FME, DotX Control Solutions, Danieli Corus, Greenberg Traurig, Hanze Hogeschool-EnTranCe, VONK, Fraunhofer IPT en Borit.

 

Meer lezen over het project Hyscaling? Lees hier verder

Meer over de MOOI-regeling leest u op de website van RVO