Brede waterstofcoalitie roept op tot een Waterstofpact voor een nieuw kabinet

Nieuwsbericht |
TKI Nieuw Gas
|
Windmolen

Waterstof speelt een essentiële rol in de verduurzaming van de Nederlandse industrie en ons energiesysteem. Met de recente ophoging van het Europese CO2-reductiedoel naar 55% wordt waterstof nóg belangijker als duurzaam alternatief voor fossiele grond- en brandstoffen en als buffer voor het elektriciteitsnet.

Het huidige kabinet en de Tweede Kamer hebben de ambitie voor een Nederlandse waterstofketen al omarmd. Het volgende kabinet staat voor de uitdaging het Nederlandse klimaat- en energiebeleid verder toekomstbestendig te maken. Het uitgangspunt daarbij is versnelde opschaling van de waterstofketen, met een zo duurzaam mogelijk eindscenario.

De waterstofcoalitie, een brede coalitie van 39 netbeheerders, industriepartijen, energiebedrijven, overheden, natuur- en milieuorganisaties en wetenschappers, doet deze dringende oproep. Zij vragen het nieuwe kabinet om onderstaande bouwstenen voor de Nederlandse waterstofketen op te nemen in het regeerakkoord. Zij onderstrepen het belang dat we tot aan 2025 een basisketen realiseren voor de productie, opslag, transport en het gebruik van waterstof. De volgende bouwstenen zijn daarvoor essentieel:

  • Opschalingsregeling voor de productie van waterstof met behulp van wind- of zonne-energie (elektrolyse), om zo de benodigde groei, kostendaling en kennisontwikkeling te realiseren;
  • De ontwikkeling van landelijke transport- en opslaginfrastructuur vanaf 2021, ontwikkeld met nieuwe waterstofverbindingen en met hergebruik van gasleidingen;
  • Ophoging van de duurzame elektriciteitsproductie met ten minste de benodigde hoeveelheid energie om in 2030 3 tot 4 GW groene waterstof op te wekken. Deze ophoging komt boven op de extra hernieuwbare energie die nodig is voor de verduurzaming van de industrie middels directe elektrificatie;
  • Versteviging van de Nederlandse sleutelrol binnen de Europese kopgroep op het gebied van waterstofproductie, -infrastructuur, -import en -export door in te zetten op Europese samenwerking en innovatie.
  • Versterken van nationale en internationale samenwerkingsverbanden, om zo Nederlandse waterstoftechnologiebedrijven te verbinden en ondersteunen.

lees meer