Betrouwbare opslag van offshore windenergie

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|
flasc

Baanbrekend MKB: FLASC

Startup FLASC heeft een hydropneumatisch energieopslagsysteem ontwikkeld voor offshore windturbines. Het systeem is veilig, betrouwbaar en gebaseerd op de combinatie van bestaande technologieën. Dankzij een innovatief proces van samengeperste lucht is het systeem ook geschikt voor ondiep water. Medeoprichter en CEO Daniel Buhagiar is nu op zoek naar potentiële partners.

 

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing gevonden?

“Het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit is een van de grootste uitdagingen van de offshore windindustrie. Batterijen zijn vanwege veiligheids- en betrouwbaarheidsproblemen niet erg geschikt voor deze taak. Er zijn andere offshore energieopslagsystemen in ontwikkeling, maar deze zijn doorgaans gebaseerd op externe hydrostatische druk. Daarom zijn deze opslagsystemen doorgaans vooral geschikt in dieper water van, zeg maar meer dan 500 meter. Wij hebben hiervoor een oplossing ontwikkeld."

Wat is de kern van jullie innovatie?

“We hebben een Hydro-Pneumatic Energy Storage (HPES) -technologie ontwikkeld voor zowel vaste als drijvende windparken. Deze gepatenteerde technologie bestaat uit een gesloten systeem met twee compartimenten met een perslucht of stikstof die vooraf onder druk is gezet. Het systeem kan geïntegreerd worden in een volledig onderzees ontwerp, in een monopile, of zelfs in een windturbinedrijver. Het HPES-systeem wordt opgeladen door een hydraulische pomp met overtollige elektriciteit aan te drijven. De pomp perst zeewater in de gesloten kamers en comprimeert het gas. Dit principe wordt een vloeistofzuiger genoemd. Tijdens het ontladen wordt energie teruggewonnen doordat het gecomprimeerde gas het zeewater door een hydraulische turbine naar buiten perst. Het systeem werkt bij een drukbereik van 100 tot 200 bar.

Wat is zo baanbrekend aan de FLASC HPES-technologie?

“Het gaat om twee sleutelinnovaties. Ten eerste het gesloten pre-charged concept. Hierdoor kunnen we dit systeem installeren in ondiep water, grofweg van 30 tot 400 meter, met behoud van een hoge energiedichtheid. Ten tweede het gebruik van de oceaan als natuurlijk koellichaam. Systemen die met gecomprimeerd gas energie opslaan, hebben een laag thermisch rendement doordat het gas tijdens compressie opwarmt. Wij hebben dit opgelost door het systeem onder te dompelen in water. Het omringende water werkt uitstekend als een passief koellichaam. Het neemt snel warmte op tijdens compressie en herstelt deze tijdens het uitzetten, wat op een zeer efficiënte manier resulteert in een bijna constante temperatuur oplossing. Gecombineerd met bestaande technieken is het een eenvoudige en elegante oplossing. De juryleden hebben deze redenen aangehaald toen we afgelopen oktober de Best Innovation Award op Offshore Energy 2020 ontvingen. "

Wat zijn de voordelen van jullie oplossing?

“Het belangrijkste voordeel is dat meer gebruik kan worden gemaakt van duurzame offshore energiebronnen. Ons systeem is het meest geschikt om schommelingen op te vangen van seconden tot uren. Het is het meest kosteneffectief voor grote installaties met meer dan 10 MWh opslag. De technologie is veilig en betrouwbaar, omdat we geen schadelijke materialen en processen gebruiken en bewezen kant-en-klare componenten uit de offshore olie & gas en waterkrachtindustrie. Het systeem heeft een levensduur van meer dan 25 jaar."

Hoe ver zijn jullie nu?

“Het concept is in 2015 ontstaan ​​aan de Universiteit van Malta die momenteel werkt aan een TRL 7-systeem dat de komende jaren geïmplementeerd zal worden. FLASC is in 2019 opgericht als spin-off vanwege de groeiende commerciële interesse. We hebben Nederland gekozen als strategische basis vanwege de nabijheid van belangrijke markten, toeleveringsketens en kenniscentra, en vanwege het uitstekende startklimaat voor duurzame offshore energiebronnen.”

Wat zijn jullie uitdagingen?

“De hoge kapitaalkosten en infrastructuur die nodig zijn om de technologie op te schalen, vormen onze grootste uitdaging. We hebben echter een goede positie om samen te werken met gevestigde bedrijven voor grootschalige FLASC HPES-installaties. We zien een groeiende interesse van grote bedrijven."

Wat zijn jullie volgende stappen?

“Naast technologische ontwikkeling, werken we actief aan een eerste commercieel project dat we de komende jaren willen implementeren. De volgende stap is het industrialiseren van de technologie naar een volledige commerciële implementatie. Daarvoor hebben we in juni een samenwerkingsovereenkomst getekend met Subsea 7. We kijken ook naar verschillende toepassingen voor onze technologie, van decarbonisatie-initiatieven in de offshore olie- en gasindustrie tot grootschalige offshore groene waterstofproductie. We voeren momenteel haalbaarheidsstudies uit met belangrijke partners in de waardeketen van groene waterstof. We zijn verder altijd op zoek naar potentiële partners voor pilotprojecten, nieuwe samenwerkingen of haalbaarheidsstudies."

Wat is de meerwaarde van TKI Wind op Zee?

“Toen we vanuit Malta naar Nederland kwamen, hadden we niet echt een goed netwerk. TKI Wind op Zee heeft ons ondersteund bij het leggen van nieuwe contacten, met name via hun matchmaking evenementen. Binnen een paar maanden na onze oprichting in Nederland waren we al lid van een consortium dat een aanvraag heeft ingediend voor subsidie. Ik denk niet dat we dat zonder hun hulp hadden kunnen doen."

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Offshore Wind Innovators.

Lees meer over andere baanbrekende mkb-ers.