Bedrijfsleven bereidt zich voor op start GroenvermogenNL

Nieuwsbericht |
Topsector Algemeen
|
groen-vermogen-nieuws-header

Waterstof belooft een belangrijke rol te gaan spelen in de energietransitie en groene chemie. Als een van de eerste gehonoreerde programma’s uit het Nationaal Groeifonds bouwt GroenvermogenNL aan de potentie en opschaling van waterstof en groene chemie. Op 1 november 2021 namen ruim 80 bedrijven deel aan de informatiesessie over dit programma. Zij leerden het programma beter kennen en gezamenlijk zijn de eerste mogelijkheden tot deelname in het R&D-programma van GroenvermogenNL geïnventariseerd. De sessie vond plaats in aanloop naar de 3e bestuurlijke rondetafel 'Waterstof en Groene Chemie' op 7 december 2021.

De trekkers van de bestuurlijke rondetafel Waterstof en Groene Chemie en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) organiseerden de bijeenkomst van 1 november. De belangrijkste elementen van GroenvermogenNL kwamen aan bod:

  • Marco Waas (lid ECCM, Nobian) schetste de hoofdlijnen en context van het GroenvermogenNL-programma.
  • Paulien Herder (technisch voorzitter GroenvermogenNL, TU Delft) ging in op de organisatie, planning en procedure van het programma.
  • Richard van de Sanden (voorzitter ECCM, TU Eindhoven) besprak in meer detail de zeven werkpakketten binnen GroenvermogenNL.
  • Deelnemers hebben in breakout-sessies in meer detail de mogelijke invulling en potentiële deelname van bedrijven per werkpakket besproken.
  • Hans van der Weijden (lid ECCM, Tata Steel) sloot af met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen per werkpakket.

Brede interesse in deelname

Om de volle potentie van waterstof te benutten, is het van groot belang dat bedrijven en spelers in de hele waterstof-waardeketen betrokken zijn in GroenvermogenNL. Vrijwel alle aanwezigen gaven in polls aan zo goed als zeker deel te willen nemen aan GroenvermogenNL. Als belangrijke voorwaarde werd onder meer een snelle uitvoering van het programma genoemd. Ook kwamen de noodzaak tot tussentijdse resultaatvalorisatie, goede afstemming met andere programma’s, transparantie, voldoende funding, MKB-deelname en minimalisering van de overhead aan bod.

Hoe nu verder?

Naast deze informatiesessie voor bedrijven vond voor kennisinstellingen ook een sessie plaats op 3 november. De komende tijd zullen bedrijven en kennisinstellingen hun specifieke interesse inclusief private bijdrage per programmaonderdeel aangeven. Hiermee kan GroenvermogenNL optimaal adviseren over de invulling van het R&D-instrument, dat NWO naar verwachting begin 2021 openstelt. Daarnaast vormt de inventarisatie onder bedrijven en kennispartijen belangrijke input voor de 3e bestuurlijke rondetafel op 7 december, waarin deelnemers onder voorzitterschap van het ministerie van EZK  de 'stand van het land' opmaken op het gebied van Waterstof en Groene Chemie.

Heeft uw bedrijf ook interesse in deelname aan GroenvermogenNL? Laat dit dan weten via @email. We nemen u dan op in alle relevante correspondentie in aanloop naar de start van GroenvermogenNL.