Baanbrekend MKB: Pliant Offshore

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
|

Baanbrekend MKB: Pliant Offshore

Pliant Offshore heeft een meetsysteem ontwikkeld om, te controleren of monopiles loodrecht geheid worden. Gecompenseerd voor bewegingen, zonder het proces te onderbreken en zonder invloed van oneffenheden op de monopile. Dat scheelt de bouwer van windparken tijdrovende en kostbare tussenstops. Het geheim zit in de 3D-scanner software en vooral in de verwerking van de data. Hoe oplossingen uit de industriële automatisering van pas komen in de offshore windindustrie.

Voor welk probleem hebben jullie een oplossing gevonden?

“Monopiles moeten loodrecht staan om te voorkomen dat een draaiende windturbine uit balans raakt. Om dat te realiseren wordt stapsgewijs geheid: slaan- stoppen – meten – corrigeren - slaan… Bij elke hei-operatie van 2 uur ben je al gauw de helft van de tijd aan het meten en corrigeren. Standaardcamera’s zijn minder geschikt om nauwkeurig te meten omdat ze gevoelig zijn voor veranderende weersomstandigheden zoals mist en regen. Daarom is het gebruikelijk om een waterpas tegen de buis te leggen. Een deukje in de monopile of een scheve las kan de bepaling echter al onbetrouwbaar maken.”

Wat houdt jullie oplossing in?

“We voeren lasermetingen uit vanaf een schip. Met de terugkaatsende laserstralen kun je exact en betrouwbaar de afstand bepalen. Het resultaat is een driedimensionale puntenwolk. Je ziet dan als mens meteen de vorm: een hamer, een emmer, een monopile. Met onze software kunnen we deze signalen vervolgens verder analyseren, verwerken en visualiseren. Je krijgt naast een 3D-beeld ook inzicht in de eigenschappen, in de hoek ten opzichte van andere voorwerpen en dus ook hoe recht een monopile exact staat. Alle ruis, alle niet relevante data, filtert de software eruit. Daarnaast worden alle punten gecorrigeerd voor de bewegingen van het schip.    

Wat is zo baanbrekend aan jullie innovatie?

“We zijn heel goed in het integreren van verschillende systemen. De laserscanners en sensortechnologie kun je off the shelf bij ons kopen. Die zet ons zusterbedrijf Pliant bijvoorbeeld in voor het inregelen van industriële automatiseringssystemen in de automotive, high tech of tuinbouw. Het baanbrekende zit in het geschikt maken van dit meetsysteem voor toepassing in de offshore; in het feit dat we op afstand, contactloos en stabiel zeer betrouwbare 3D-metingen kunnen uitvoeren en met slimme algoritmes kunnen verwerken tot bruikbare modellen.”   

Wat levert jullie systeem op?

“De operator kan tijdens het heien op zijn beeldscherm voortdurend zien hoe het proces verloopt. Als de monopile scheef dreigt te gaan, kan hij dit tijdig corrigeren door de pile gripper waarin de paal staat, bij te sturen. Het heien hoeft daarvoor niet onderbroken te worden. Dit levert een enorme tijdwinst en dus ook kostenbesparing op: als je bedenkt dat een heischip 2,5 ton per dag kost, heb je de extra kosten snel terugverdiend. Daarnaast vormen productiefouten of oneffenheden geen direct gevaar meer op foutieve plaatsing. Er wordt een compleet driedimensionaal beeld gemaakt dat kleine afwijkingen compenseert. En omdat alle meetgegevens worden opgeslagen, is er later bewijslast bij conflicten over een afwijkende stand van de monopile.”

Hoe ver zijn jullie nu?

“We zijn de pilotfase al voorbij. Ons meetsysteem is een half jaar geleden op twee schepen van een launching customer geplaatst. Deze klant is zeer tevreden over de resultaten. We zijn nu in gesprek met meerdere potentiële klanten om het systeem ook op hun schepen te installeren.”

Wat zijn de uitdagingen?

“We zijn op zoek naar  vragen uit de markt. We zijn een new kid on the block in een stevige markt. We moeten naamsbekendheid verwerven. Daarvoor is de Offshore Wind Innovators community belangrijk. Door netwerkbijeenkomsten te organiseren bijvoorbeeld of door je uit te nodigen om voor een relevant publiek te spreken.”

Wat zijn jullie ambities?

“We concentreren ons nu op het plaatsen van de monopiles en het meten van kabels. Ons systeem is echter ook geschikt voor andere toepassingen, zoals het plaatsen van een rotorblad: waar bevindt die zich en hoe moet je de kraan kantelen om het blad goed te positioneren? We willen ons verder ontwikkelen om andere problemen in de markt op te lossen.”

 

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Offshore Wind Innovators.

Lees meer over andere baanbrekende mkb-ers.