Actiescan Learning Communities

Nieuwsbericht |
Human Capital Agenda
|

Learning communities zijn een belangrijk onderdeel van het Human Capital-beleid van de Topsectoren. Zij ontwikkelden de Actiescan Learning Communities om een impuls te geven aan het leren binnen deze vorm van privaat-publieke samenwerking.

De basis van de Actiescan zijn wetenschappelijk theorieën en vooral praktijkervaring van deelnemers van learning communicties. Deze analyse- en actietool is overal te gebruiken waar mensen samen bezig zijn met innovatie in leren en werken.

Zelfreflectie

Invullen leidt tot zelfreflectie: hoe zit dit bij ons? Wat is mijn rol? Individuele deelnemers brengen met deze scan hun eigen perspectief in kaart. Maar effectiever is het om samen in dialoog te gaan en een ontwikkelagenda op te stellen. Hierin zet u acties om onderzoek, werken, innovatie én leren voor de komende jaren nog sterker met elkaar te verbinden.

Iedereen die binnen een samenwerkingsverband de rol van trekker heeft kan zijn/haar partners uitnodigen om de scan in te vullen. Je krijgt handreikingen hoe vervolgens het gesprek hierover te voeren.

Belang learning communicties

Learning communities helpen wetmatigheden te verklaren bij samenwerkingsverbanden van kennis- en onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, overheid en andere publiek-private partners. Dit zijn verbanden waarin ze samenwerken, leren en innoveren. Ze bestaan in verschillende vormen: bijvoorbeeld als Centres of Expertise aan diverse hogescholen, Centra voor Innovatief Vakmanschap aan de mbo’s, living labs, fieldlabs en hubs.

 

Meer weten?

Actiescan