Aanbesteding exploitatie Nederlands paviljoen EXPO 2020 Dubai van start

Nieuwsbericht |
Internationale export en kennisagenda
|

Heeft u een bedrijf in de hospitality en of  facility branche? Wilt u zich internationaal presenteren? Grijp dan uw kans! Schrijf u in voor aanbesteding voor het Nederlandse paviljoen op de World Expo 2020 in Dubai.

RVO.nl en het ministerie van Buitenlandse Zaken nodigen u uit om met een origineel exploitatievoorstel te komen dat past bij de uitstraling van het Nederlandse paviljoen. Dit heeft  als thema ‘Uniting water, energy and food’.

Naar verwachting bezoeken elke dag 15.000 zakelijke bezoekers en dagjesmensen het paviljoen.

Aanbestedingseisen

De aanbestedingsdocumenten kunt u vinden op TenderNed. Hierin leest u:

  • wat de doelstellingen zijn,
  • aan welke eisen de exploitatie moet voldoen
  • de manier van beoordelen

Lees meer over de aanbestedingseisen

Schrijf u in

Deelnemers aan de aanbesteding kunnen zich individueel of met consortiumpartners inschrijven. Ze kunnen zich inschrijven voor het perceel voor facilitair management en/of het perceel. Inschrijven kan tot en met 2 september 2019. Schrijf u in

Achtergrond

De Nederlandse deelname gaat over ‘verbinding’ in de breedste zin van het woord. De geboden dienstverlening, de keuze voor Nederlandse en Arabische ingrediënten, de taalvaardigheid van de gastheren- en vrouwen zijn slechts enkele voorbeelden waar deze verbinding ook als een rode draad terug moet komen.

Het ontwerp van het paviljoen en de manier waarop bezoekers worden ontvangen bieden de kans om de duurzame innovatiekracht, kennis en ervaring van Nederland voor het voetlicht te brengen.

Nederland wil de bezoekers ook  onderdompelen in de kenmerkende Nederlandse gezelligheid, openheid en exclusiviteit. De wensen en eisen voor het verzorgen van het facilitaire management en de hospitality (inclusief catering) binnen de duurzame thema’s van de Nederlandse deelname staan in de gepubliceerde aanbestedingsstukken.

Wereldtentoonstelling

Van 20 oktober 2020 tot en met 10 april 2021 vindt de 35e universele wereldtentoonstelling plaats in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Onder het thema ‘Connecting Minds, Creating the Future’ presenteren een recordaantal van 190 deelnemende landen ideeën, innovaties en technologieën die in het teken staan van de Sustainable Development Goals. Men schat dat de EXPO zo’n 25 miljoen bezoekers zal trekken, waarvan 70% internationaal.

Dit biedt Nederland een uitgelezen kans om te laten zien wat ons land in huis heeft aan innovatieve en duurzame oplossingen op het gebied van water, energie en voedsel en vooral de verbinding daartussen. Versterking van de samenwerking tussen Nederland en de Golfregio bij deze thema’s legt een stevige basis voor verdere samenwerking in de toekomst.

Paviljoen als biotoop

Nederland zet de toon met een circulair paviljoen. Dit paviljoen is een biotoop op zich. Dit unieke ontwerp laat de bezoeker de verbinding tussen water, energie en voedsel beleven en brengt het krachtig in beeld.

Ook met het exterieur en interieur zetten we een circulaire toon. Bouwmaterialen worden lokaal geleased. Na afloop worden het interieur en exterieur teruggegeven of krijgen een nieuwe bestemming in de Verenigde Arabische Emiraten. Zo blijft de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk.

Platform voor het bedrijfsleven

Het paviljoen fungeert als ontmoetingspunt voor bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden en maatschappelijke organisaties. Hier kunnen ze netwerken, kennis delen en te laten zien wat Nederland te bieden heeft.

Het paviljoen vormt een mondiaal podium. Bezoekers kunnen onder meer de businesslounges, expositieruimte en boardroom gebruiken om zakelijke evenementen te organiseren.

Meerjarige campagne

De Golfregio is om meerdere redenen interessant voor ons land. De landen in dit gebied zijn grootverbruikers van water en energie. Ook importeren ze 85% van hun voedsel.

De Golfregio houdt zich ook zelf bezig met welke wereld ze voor hun toekomstige generaties achterlaten. Meer zelfvoorzienend worden is hierbij van groot belang. Daarvoor is kennis en ervaring nodig. Nederlandse bedrijven, wetenschappers en kennisinstellingen hebben deze bij uitstek in huis.

‘Dutch Dubai: Uniting water, energy and food’ is een meerjarige campagne rondom de Dubai EXPO 2020. In de aanloop naar en tijdens deze expo wordt er samen met Nederlandse organisaties een breed scala aan activiteiten georganiseerd.

Rode draad is de focus op water, energie en voedsel. Het Nederlandse paviljoen vormt daarbij een hoogtepunt en moet een platform bieden waar naast dagjesmensen met name het bedrijfsleven, kennisinstellingen en de overheid bij elkaar wordt gebracht om na te denken over oplossingen voor de toekomst.

Meer weten?