7,3 miljoen euro subsidie voor innovatie in windprojecten op zee

Nieuwsbericht |
TKI Wind op Zee
Topsector Algemeen
|
MOOI

Twee bijzondere innovatieprojecten die werken aan wind op zee hebben vandaag te horen gekregen dat ze een subsidie krijgen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO): SIMOX en RoboDock.  SIMOX krijg €4 miljoen subsidie en test verschillende methoden om monopiles op zee nog stiller te installeren. RoboDock krijgt €3,3 miljoen subsidie en ontwikkelt een onderhoudsplatform met drones op zee.

Het TKI Wind op Zee van de Topsector Energie helpt en ondersteunt de innovatie van windprojecten op zee. “Ik ben superblij dat deze veelbelovende projecten subsidie hebben gekregen” zegt Bob Meijer, directeur TKI Wind op Zee: “Windparken op zee zijn nog relatief nieuw. We leren nog veel en innovatie helpt om nog goedkoper en zo overlastvrij mogelijk te bouwen en te beheren. En dat is essentieel voor een snelle uitrol van deze bronnen van duurzame energie.”

SIMOX: nog stiller monopiles bouwen

In het SIMOX project van het consortium GROW werken 3 onderzoeksinstituten en 11 bedrijven samen aan het testen van 4 nieuwe stille methoden voor het installeren van XXL monopiles. Dit is van groot belang omdat geluidseisen bij de bouw steeds knellender zullen worden met de enorme toename van het aantal windturbines op de Noordzee. Daarnaast wordt ook onderzocht hoe monopiles aan het einde van de levensduur van een windpark op verantwoorde wijze kunnen worden verwijderd.

David de Jager, director van GROW: “SIMOX is uniek in de aanpak met meerdere technieken onder gelijke omstandigheden. We testen zo realistisch mogelijk met geschaalde monopiles zowel in labs, op het land als op zee. Zo werken we in het GROW consortium samen vanuit onze eigen kracht en expertise. En dat is precies de sleutel tot succes.”

RoboDock: het onderhoudsplatform met drones

Met de komst van ver uit de kust gelegen windparken wordt onderhoud en inspectie met bemande vaartuigen steeds duurder. RoboDock is ontwikkeld door Fugro en maakt een platform vanwaar uit diverse onbemande vaartuigen, boven en onder water en drones in de lucht inspectie- en onderhoudstaken kunnen uitvoeren. Op het RoboDock kunnen de vaartuigen en drones weer bijladen en vindt de communicatie met de wal plaats. Ook kunnen vanuit het RoboDock het milieu en de veiligheid in en om het windpark gemonitord worden. In dit project werken 4 bedrijven en een onderzoeksinstituut samen.

Ivar de Josselin de Jong, directeur Remote Inspection binnen Fugro: “Met het innovatieve onbemande RoboDock platform wordt het voor de offshore windindustrie mogelijk de introductie van afstand bestuurbare en autonome oplossingen te versnellen. Het RoboDock platform zal in staat zijn om autonome inspecties te realiseren. De mogelijkheid om het RoboDock platform zonder crew te beheren maakt offshore werkzaamheden veiliger en biedt de groeiende offshore wind-industrie een schaalbare oplossing die bijdraagt aan de transitie naar een duurzame wereld.”

Over de MOOI-regeling

In eerste instantie hadden negen consortia interesse getoond in de subsidie. Uiteindelijk hebben vijf consortia een subsidieaanvraag ingediend. De RVO heeft beoordeeld dat twee van de vijf projecten gehonoreerd zijn vanuit de MOOI-regeling. Het RoboDock project van Fugro krijgt €3,3 miljoen subsidie. Het SIMOX project van TUD krijgt €4 miljoen subsidie. Meer informatie over de regeling, zie www.rvo.nl/mooi. Meer informatie over de inhoud waar de regeling op gebouwd is, lees over de missies voor Energietransitie & Duurzaamheid.