50 miljoen extra voor Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+)

Nieuwsbericht |
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Urban Energy
Topsector Algemeen
|
wijken

Het ministerie van Economische Zaken & Klimaat investeert dit jaar in totaal € 126 miljoen in de DEI+. Het aantal aanvragen overtreft nu al ruim het oorspronkelijke budget van € 76 miljoen.

De Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) is sinds 18 januari open. Het ministerie stimuleert met de DEI+ pilot- en demonstratieprojecten. De projecten moeten leiden tot kosteneffectieve toepassing van innovatieve technieken. Ze moeten ook de CO2-uitstoot verminderen.

Subsidiethema's

De thema's waarvoor u subsidie aanvraagt zijn:

  • energie-efficiëntie en de ruimtelijke inpassing van hernieuwbare energie;
  • circulaire economie;
  • aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, en
  • overige CO2-reducerende maatregelen.

U kan tot 7 januari 2022 DEI+ subsidie aanvragen.

Laat uw projectidee vooraf toetsen

Is uw mogelijke aanvraag compleet en van goede kwaliteit is? Bekijk samen met RVO of uw project inderdaad onder de nieuwe DEI+ CE -uitbreiding past. Of komt u voor een andere subsidie in aanmerking?

Toets uw project bij RVO.

Meer weten?