3 regelingen energie-innovatie en hernieuwbare energie open op 1 april

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
|
zonnepanelen

Op 1 april openen naar verwachting 3 regelingen van de Topsector Energie. Het gaat om 2 tenders voor energie- en klimaatinnovaties in de industrie en de gebouwde omgeving. Daarnaast opent een nieuwe ronde van de regeling Hernieuwbare Energie.

De 2 tenders zijn een aanvulling op de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Net als de MOOI-regeling dragen deze subsidiemodules bij aan de doelen van het klimaatakkoord: minder CO2-uitstoot.

Kansen voor mkb

TSE Gebouwde Omgeving richt zich op onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten van maximaal 2 jaar. TSE industrie biedt ruimte voor dergelijke projecten van maximaal 4 jaar. Deze regelingen bieden onder andere kansen aan mkb-bedrijven.

Hebben deze bedrijven eigen innovaties die nog niet rijp zijn voor grote integrale innovatieprojecten? Dan kunnen ze die in een klein samenwerkingsverband verder ontwikkelen.

Budget, openstelling en thema’s

TSE Industrie en TSE Gebouwde omgeving hebben elk een budget van € 2,797 miljoen. Het subsidiebedrag per project is maximaal € 500.000. De TSE Industrie ondersteunt projecten rond:

  • de sluiting van industriële ketens;
  • een CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
  • maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

De TSE Gebouwde Omgeving richt zich op thema’s als:

  • de doorontwikkeling van aardgasvrije arrangementen en ondersteunende processen en diensten;
  • de verduurzaming van de (collectieve) warmte- en koudevoorziening;
  •  oplossingen voor een betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening.

Wilt u een project indienen? U kunt dat doen tot 2 juni 17.00 uur. Daarna volgen de beoordelingen en toekenningen.

Hernieuwbare Energie tot 31 augustus

De subsidieregeling Hernieuwbare Energie (HER) is vanaf 1 april heropend. Aanvragers kunnen innovatieve projecten indienen die helpen om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen. Het gaat om een totaalbedrag van € 20 miljoen. De openstelling loopt tot 31 augustus 17.00 uur. Het voornemen is om vanaf 1 september de HER opnieuw open te stellen tot 31 maart 2021.

Laat uw projectidee vooraf toetsen

Projectvoorstellen worden pas beoordeeld als ze compleet zijn. Wees er daarom zeker van dat uw aanvraag volledig en kwalitatief goed is.

Laat uw projectidee nu alvast toetsen.

In opdracht van

RVO.nl voert de regelingen uit in opdracht en met budgetten van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (TSE Industrie en HER) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TSE Gebouwde omgeving).

Meer weten?

    Subsidies energie-innovatie - Topsector Energie
    Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)