3 regelingen energie-innovatie en hernieuwbare energie open

Nieuwsbericht |
TKI Biobased Economy
TKI Energie en Industrie
TKI Nieuw Gas
TKI Wind op Zee
TKI Urban Energy
Topsector Algemeen
|
zonne-energie op dijk

Vanaf  1 april zijn  3 regelingen van de Topsector Energie open. Het gaat om 2 tenders voor energie- en klimaatinnovaties in de industrie en de gebouwde omgeving en de nieuwe ronde van de regeling Hernieuwbare Energie.

De 2 tenders zijn een aanvulling op de nieuwe regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI). Net als de MOOI-regeling dragen deze subsidiemodules bij aan de doelen van het klimaatakkoord: minder CO2-uitstoot.

Budget, openstelling en thema’s

TSE Industrie en TSE Gebouwde omgeving hebben elk een budget van € 2,797 miljoen. Het subsidiebedrag per project is maximaal € 500.000. De TSE Industrie ondersteunt projecten rond:

  • de sluiting van industriële ketens;
  • een CO2-vrij industrieel warmtesysteem;
  • maximale elektrificatie en radicaal vernieuwde processen.

De TSE Gebouwde Omgeving ondersteunt projecten rond:

  • de doorontwikkeling van aardgasvrije arrangementen en ondersteunende processen en diensten;
  • de verduurzaming van de (collectieve) warmte- en koudevoorziening;
  • oplossingen voor een betrouwbare, betaalbare en eerlijke elektriciteitsvoorziening.

Wilt u een project indienen? U kunt dat doen tot 2 juni 17.00 uur.

Hernieuwbare Energie tot 31 augustus

Binnen de subsidieregeling Hernieuwbare Energie (HER) kunnen aanvragers innovatieve projecten indienen die helpen om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen. Het gaat om een totaalbedrag van € 20 miljoen. De openstelling loopt tot 31 augustus 17.00 uur.

In opdracht van

RVO.nl voert de regelingen uit in opdracht en met budgetten van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (TSE Industrie en HER) en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (TSE Gebouwde omgeving).

Meer weten?

TSE Industrie