Nieuws

De Topsector Energie is continu in ontwikkeling. Lees hier het laatste nieuws en blijf op de hoogte van de actualiteiten via de nieuwsbrief
 • Waterstof gaat naar verwachting een belangrijke rol spelen in de transitie naar een duurzame energievoorziening, samen met energiebesparing, elektrificatie en bio-based materialen. Het biedt de mogelijkheid om de benutting en inzet van wind- en zonne-energie sterk te vergroten.
  TKI Nieuw Gas
 • Meer dan 2200 bedrijven, kennisinstellingen en overheden bundelen hun innovatiekracht. Ook investeren ze vanaf 2020 jaarlijks gezamenlijk €4,9 miljard in het missiegedreven innovatiebeleid. Dat staat in het Kennis- en Innovatieconvenant 2020-2023 (KIC).
  Topsector Algemeen
 • Nederland schreeuwt om goed opgeleide mensen die aan de slag kunnen met alle maatschappelijke uitdagingen rond zorg, energietransitie, voedselindustrie, veiligheid, etc. De ontwikkelingen en innovaties gaan zo snel dat een collectieve leerachterstand in moeten lopen. Leren doen we dus niet alleen op school, maar in de gehele beroepspraktijk.
  Human Capital Agenda
 • De Nederlandse overheid heeft de ambitie om over te gaan op een energievoorziening met een zeer geringe uitstoot van broeikasgassen. Het TKI Nieuw Gas wil een faciliterende rol spelen om deze transitie naar een duurzame energievoorziening te versnellen.
  TKI Nieuw Gas
 • GE Renewable Energy maakte vandaag bekend dat  GE's Haliade-X 12 MW wind turbine, het eerste prototype van de krachtigste offshore windturbine ter wereld geïnstalleerd op Rotterdam-Maasvlakte 2, met succes de eerste kWh heeft geproduceerd.
  TKI Wind op Zee, Topsector Algemeen
 • In het Klimaatakkoord legt het kabinet een nadrukkelijke rol weg voor innovatie. Met 6 missies focust het kabinet zich op een CO2-emissievrije en klimaatneutrale wereld in 2050. Sinds haar oprichting in 2012 ondersteunde de Topsector Energie (TSE) ruim 2600 innovatieprojecten met kennis, kunde en financiën.
  Topsector Algemeen
 • Het rapport “Waterstof voor de energietransitie – een programmatische aanpak voor innovaties op het thema waterstof in Nederland voor de periode 2020 – 2030” is nu alvast beschikbaar ter informatie.
  TKI Nieuw Gas
 • FME, New Energy Coalition, RVO, de Ambassade in Tokio en Hastex International organiseren op basis van samenwerking een stand op de 16de Hydrogen & Fuel Cell Expo die 26-28 februari 2020 gehouden wordt in Tokio. U kunt zich aanmelden om deel te nemen aan dit paviljoen.
  TKI Nieuw Gas
 • Recent vond de tweedaage conferentie 'Wind meets Gas' plaats in de Martinikerk in Groningen. TKI Nieuw Gas was een van de sponsoren van deze internationale tweedaagse conferentie. Op de site zijn de presentaties terugvinden.
  TKI Nieuw Gas
 • Op maandag 25 november 2019 organiseert Waterstofnet een workshop vergunningen waterstoftankstations.
  TKI Nieuw Gas