Kraak de Crisis

De corona-crisis legt zwaktes en krachten bloot die we ons niet bewust waren en verplicht velen om stil te staan. Topsector Energie ondersteunt met het programma Maatschappelijk verantwoord Innoveren-Energie het initiatief ‘Kraak de crisis’.

Inmiddels is de winnaar bekend gemaakt: het project Holland Houtland. Topsector Energie gaat dit project helpen. Holland Houtland zoekt boeren, bouwers en investeerders en werkt aan houtbouw met lokaal geproduceerd biobased grondstoffen uit Nederland. Bekijk voor meer informatie het filmpje.

Wat is Kraak de Crisis?

Ondernemers werden opgeroepen om te bekijken hoe we onze maatschappij en economie hebben ingericht. Meer dan 300 ideeën stroomden binnen over hoe we onze wereld na de crisis willen opbouwen: wat geven we aandacht en ruimte om te groeien en wat is belemmerend of overbodig? Ideeën die de groeikans van waardevolle initiatieven en ideeën nog meer vergroten. Die bijdragen aan drie doelen: CO₂-reductie, een circulaire economie en een sociaal rechtvaardiger Nederland.

Holland Houtland winnaar

De winnaar van de eerste prijs het project Holland Houtland (pdf) past het best bij de doelstellingen van de Topsector Energie én Kraak de Crisis. Het wint een opdracht van € 25.000 om de stap naar de praktijk te zetten. Ook ontvangt Holland Houtland begeleiding vanuit het programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren.

De concepten 'The Bin' en 'Een Bodem Vol Leven' zijn respectievelijk 2 en 3 geworden. Bekijk ze op www.kraakdecrisis.nl. Ze worden met hulp experts verder ontwikkeld.

10 finalisten krijgen doormeting

Voor de 10 finalisten organiseert het team van ‘Kraak de Crisis’ een compleet coachingstraject van PwC en Frisseblikken. Daarbij krijgen ze allemaal een complete doormeting van MAEX door middel van een social handprint. Tot slot maken alle finalisten kans op een golden ticket voor de Dutchtainable Blitzscale en 100 uur coaching door Talent voor Transitie.

Selectiecriteria

Topsector Energie selecteerde op basis van de volgende 5 criteria:

  • innovatief;
  • integraal van aanpak (impact op meerdere sectoren);
  • co-creatief en
  • het concept heeft een lerende insteek;
  • waarbij tot slot de hefboomwerking doorslaggevend is in de selectie: hoeveel impact heeft het initiatief?

Toelichting op de 5 criteria:

  1. De Topsector energie is de drijvende kracht achter innovaties die nodig zijn voor de transitie naar een betaalbaar, betrouwbaar en duurzaam energiesysteem. Het concept dat gekozen wordt, is innovatief. Maar dan kan zowel in sociale, technische, of economische zin het geval zijn.
  2. Door op het juiste moment een klein zetje te geven, kunnen soms grote dingen in beweging gezet worden. We kijken naar de hefboomwerking in het initiatief dat wij selecteren binnen #kraakdecrisis.
  3. Energie is overal. Denk bij ‘integraliteit’ bijvoorbeeld aan hoe energietransitie kan bijdragen aan het vergroten van bodemkwaliteit; zijn er gewassen die de grond reinigen en een goede bron voor biomassa zijn. Of denk aan innovatieve energiebesparende maatregelen die ook voor een goede binnenmilieu in woningen zorgen; zeer relevant in een tijd waarin we veel thuis zitten.
  4. Het programma MVI-E heeft ook de mogelijkheid om praktijkprojecten te steunen die nog niet alle antwoorden hebben, maar wel de juiste vragen stellen. Een lerende insteek betekent dat je goed weet uit te leggen wat je wilt leren in de praktijk, en waarom je juist deze insteek kiest. Kijk bijvoorbeeld naar hoe ons energiesysteem steeds digitaler wordt. Hoe blijft het dan toch eerlijk en democratisch bestuurbaar? Dat is niet een vraag die je ineens beantwoordt, maar initiatieven kunnen wel helderheid geven over deelvragen, over oplossingen die wel, of niet, werken.
  5. Voor veel van de vragen waar MVI zich mee bezig houdt, heb je veel actoren nodig. Bijvoorbeeld de vraag hoe we de Noordzee als bron van energie, CO2 opslag, voedsel, transport én recreatie behouden. Dat is een vraag die je niet in je eentje oplost, maar co-creatief; ontwerpend, met iedereen in een (online) kamer die er iets van wil vinden.

#kraakdecrisis.

We verwachten niet dat initiatieven alle systeemvragen van Nederland oplossen, maar we zoeken naar dat ene originele idee dat innovatief is en een oprechte verandering naar een duurzamer, socialer, veerkrachtiger Nederland in gang zet.

Lees ook dit artikel Duurzamer uit de coronacrisis komen? Er zijn kansen genoeg (Trouw).