Innovatieprogramma

Het programma bestaat uit verschillende instrumenten.

  • Interactieve studies over MVI-onderwerpen
    Deze studies betrekken de achterban van de TKI’s en andere geïnteresseerden gedurende het onderzoeksproces. Denk aan vraagstukken als: hoe staat het met de verdeling van kosten en baten in de energietransitie, hoe kunnen we lering trekken uit het conflict dat vaak ontstaat in de realisatiefase van energie-innovatie, wat zijn de maatschappelijke consequenties van de groei van big data in het energiedomein?
  • Een MVI-Energie Lab omgeving realiseren
    Het MVI-E lab is een veilige omgeving waarin met alle actoren die er toe doen, iteratief gewerkt wordt aan maatschappelijke energie-innovatie vraagstukken. Het MVI-E lab is ingericht als systems-change lab (ook wel ‘social-lab’ genoemd) en werkt met Theorie-U (MIT) als uitgangspunt. Het kan gaan om institutionele innovatie, sociale innovatie, maar ook om technologische innovatie.
  • Kennis- en leerinfrastructuur opzetten
    De opgedane kennis uit projecten  van MVI-E tenders en van de interactieve studies breed verspreiden. Daarnaast steunt het MVI-E programma capaciteitsontwikkeling op thema’s die voor diverse TKI’s en hun achterban relevant zijn. Bijvoorbeeld omgaan met conflict en met weerstand en multi-stakeholder-innovatieprocessen.