MMIP 13: Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem

Het energiesysteem wordt steeds complexer. Dit betekent dat een transitieproces nodig is dat werkt vanuit een systeemperspectief. Hierbij is de ontwikkeling van infrastructuur van belang. Maar er  ook moet er aandacht zijn voor besluitvorming, besturingsconcepten, markt mechanismes en businessmodellen.

Randvoorwaarde bij al deze veranderingen is dat de leveringszekerheid van het systeem geborgd is. Dit MMIP ontwikkelt kennis en realiseert innovaties, die een efficiënte transitie naar robuuste (leveringszekere) en maatschappelijk gedragen, geïntegreerde hybride (2030) en duurzame (2050) energiesystemen. Op zowel lokale, regionale, nationale en Noordwest-Europese schaal.

Lees meer over MMIP 13 - Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem (pdf)

Contact

Heeft u een innovatie die bij kan dragen een aan dit MMIP? Bent u op zoek naar potentiële samenwerkingspartners om aan het MMIP voor een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem te voldoen? Of heeft u andere vragen?

Neem contact op met Mart van Bracht, directeur Programma Systeemintegratie via 0653678740 of stuur een e-mail.

Meer weten?