Missie mobiliteit

Zorgeloze mobiliteit, voor alles en iedereen, in 2050. Geen emissies, uitstekende bereikbaarheid, toegankelijk voor jong en oud, arm en rijk, valide en mindervalide. Betaalbaar, veilig, comfortabel, makkelijk én gezond. Slimme duurzame, compacte steden met optimale doorstroming van mensen en goederen. Mooie, leefbare en goed ontsloten gebieden en dorpen waarbij mobiliteit de schakel is tussen wonen, werken en vrije tijd.

Door het duurzaam inrichten van verkeer- en vervoersystemen, het zuiniger maken van voertuigen en het inzetten van hernieuwbare brandstoffen en de omschakeling naar elektrische aandrijvingen waar

Mogelijk, wordt de directe CO2-uitstoot van personenmobiliteit en goederen vervoer in 2050 tot nagenoeg nul gereduceerd. De ingezette energiedragers zijn 100 procent duurzaam geproduceerd

2 van de de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) gaan over thema’s rond mobiliteit:

Daarnaast hebben ook ontwikkelingen vanuit andere sectoren impact op de opgave voor mobiliteit, zoals de gebouwde omgeving, duurzame elektriciteitsopwekking en de logistiek rond landbouw, voedsel, recyclede grondstoffen en goederen.

Meer weten?

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Rob de Groot, missie Duurzame Mobiliteit via @email