Missie Landbouw en natuur

De reductie van broeikasgassen bij de productie van food en non-food-producten door de landbouw is een enorme opgave. Het gaat hier namelijk om biologische processen, die van nature tot uitstoot leiden. Aan de andere kant kan de landbouw ook extra koolstof vast leggen in gewassen en de bodem. Om de gewenste netto-reductie te kunnen realiseren, is een grote inspanning nodig op kennis en innovatie.

Twee van de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) beslaan thema’s die betrekking hebben op landbouw en landgebruik:

MMIP 11: Klimaatneutrale productie food en non-food (pdf)
MMIP 12: Land en water optimaal ingericht op CO2-vastlegging en gebruik (pdf)

Daarnaast hebben ook ontwikkelingen vanuit andere sectoren impact op de opgave voor klimaatneutrale landbouw en natuur, zoals de gebouwde omgeving, duurzame elektriciteitsopwekking, industrie en mobiliteit.

Meer weten?