Missie elektriciteit

Het begrenzen van de klimaatverandering vraagt, op weg naar 2050, een CO2-vrij elektriciteitssysteem. Bestaande fossiele bronnen van elektriciteit worden vervangen door hernieuwbare bronnen. Dat is al volop gaande: er worden grote windparken op zee gebouwd en burgers wekken hun eigen elektriciteit op met zonnepanelen.

Deze omslag moet worden versneld en opgeschaald, ook om te kunnen voorzien in de extra behoefte aan hernieuwbaar opgewekte elektriciteit als gevolg van elektrificatie uit de sectoren mobiliteit, landbouw, gebouwde omgeving en industrie.  

2 Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s) gaan over thema’s rond de verduurzaming van het elektriciteitssysteem:

Daarnaast hebben ook ontwikkelingen vanuit andere sectoren impact op de opgave voor het elektriciteitssysteem, zoals in de gebouwde omgeving, mobiliteit en het benutten van restwarmte uit de industrie.

Meer weten?