Megamind: waar energie, informatica en wet- en regelgeving samenkomen

Megamind

Bij Megamind combineren onderzoekers energie, informatica en wet- en regelgeving. Zo hoopt Koen Kok, hoogleraar Intelligente Energie Systemen bij TU Eindhoven en onderzoeksleider, een gecombineerde roadmap te ontwikkelen voor technologie én wet- en regelgeving binnen de energietransitie: “Doe je dat niet, dan loop je het risico dat we uiteindelijk op een energiesysteem uitkomen dat verre van optimaal is”.

Samen de toekomst vormgeven

Zonne- en windmolenparken, elektrische auto’s, warmtepompen… Dat zijn slechts enkele redenen waarom onze energiestromen er niet meer hetzelfde uitzien als toen we ons energiesysteem meer dan een halve eeuw geleden bouwden. We moeten slim omgaan met die shift in de energiestromen, anders bestaat het gevaar dat we het netwerk overbelasten. Data kunnen ons daarbij helpen, zegt Koen Kok: “Door verschillende databronnen te combineren kunnen we voorspellen en -indien nodig- sturen wat het effect is van onze energieopwekking en -gebruik op het systeem. Zo kunnen we bijvoorbeeld nagaan wanneer een buschauffeur het best zijn elektrische bus kan opladen zonder het systeem te overbelasten”.

Samen techniek en wet- en regelgeving ontwikkelen

Het speelterrein van Megamind is dus de energietransitie, gecombineerd met intelligente software en wet- en regelgeving. Die laatste geeft aan wat wel en niet mag voor technologische innovatie. Waarom het zo belangrijk is om het juridische aspect te betrekken, vertelt Koen: “Ook de wet- en regelgeving is aan het veranderen. Als de langzaam veranderende regelgeving de ontwikkeling van de technologie bepaalt, is het gevaar dat die in een bepaalde richting wordt geduwd waardoor je een energiesysteem krijgt wat verre van optimaal is. Juist door ze als een samenhangend geheel te behandelen, ontwikkel je technologie in samenhang met de wet- en regelgeving en vice versa”.

Samen kansen en uitdagingen formuleren

Het team van Megamind bestaat uit onderzoekers van meerdere onderzoeksinstellingen en vanuit de verschillende disciplines: computer scientists, energiewetenschappers en onderzoekers die zich verdiepen in wet- en regelgeving. Die combinatie zorgt wel eens voor misverstanden: “Het woord ‘architectuur’ betekent voor een jurist iets volledig anders dan voor een elektrotechnicus, en al helemaal iets anders voor een informaticus. Door met de verschillende disciplines echt samen om tafel te gaan, begrijpen ze elkaar beter. Als je dan aan de slag gaat met een praktijkcase, kunnen ze elkaar precies uitleggen waar de kansen en uitdagingen liggen”.

TU Eindhoven verenigt steeds meer onderzoekers van verschillende faculteiten om zo de energietransitie te versnellen. Hoe ze dat aanpakken, vertelt Mark Boneschanscher van EIRES in dit interview met Topsector Energie. >> Lees hier het interview met Mark Boneschanscher.