Tools voor maatschappelijk verantwoord innoveren met energie

Zelf maatschappelijk verantwoord innoveren met energie? Vind hier bruikbare tools die zich al in de praktijk bewezen hebben in MVI-Energie-projecten.

 • De Duurzame VvE | Quick guide
  • Praktisch stappenplan om woningen te verduurzamen

  • Voor: Verenigingen van Eigenaren (bestuur VvE’s), gebouwbeheerders, woningcorporaties.

   Op welke momenten verduurzaam je als VvE-bestuur je gebouw? Wat zijn valkuilen, wie betrek je en hoe pak je het aan? Het praktische stappenplan gaat in op de sociale, juridische en economische kanten van de

 • Effectieve aanpak energiearmoede | Toolkit
  • Set tools voor oplossen van energiearmoede

  • Voor: gemeenten, energiecoaches, woningbouwcorporaties, maatschappelijk werkers, sociale diensten.

   Uw streven is dat huishoudens minder energie verbruiken. Dit omdat hun energierekening onevenredig zwaar drukt op de vaste lasten waardoor zij deze soms moeilijk kunnen voldoen. Dat is energiearmoede. Maar wanneer gaan huishoudens daadwerkelijk energie besparen? Vind hun intrinsieke motivatie, krijg tips voor een goed projectplan en – heel handig – middelen die u kunt inzetten. Deze toolkit is behalve praktisch ook zeer compleet: hij helpt gemeenten en energiecoaches van a tot z bij het oplossen of verkleinen van energiearmoede.

 • De Stemgever | Bouwstenen voor duurzame renovatie van woningen en wijken

  • Voor: woningcorporaties, gemeenten 

  • Betrokken en actieve bewoners zijn cruciaal bij de renovatie en verduurzaming van buurten. Wie met een renovatie of verduurzamingsklus aan de slag gaat, doet er goed aan om bewoners al in het stadium van een voorgenomen renovatie te betrekken. De Stemgever is een toolkit die bouwstenen geeft voor de aanpak, specifiek in buurten met sociale woningbouw.

  • Download: De Stemgever (pdf)

 • Duurzame energiemaatregelen op bedrijventerreinen | Snelstartgids (pdf)

  • Voor: parkmanagers van bedrijventerrein en/of ondernemers, projectmanagers die energiebesparing op een bedrijventerrein willen realiseren.

  • Hoe realiseer je energiebesparing op een bedrijventerrein? Deze snelstartgids leidt je als lokale trekker van een energie-initiatief stap voor stap door het proces om op een bedrijventerrein energie te besparen en duurzame energieproductie te realiseren. De op het bedrijventerrein gevestigde ondernemer staat hierbij centraal. Door samen met ondernemers aan de slag te gaan, goed naar de andere ondernemers te luisteren en de ondernemer te benaderen met die argumenten die passen bij zijn opvattingen komt een energiepositief bedrijventerrein in zicht.

 • Gedrag als Derde Succes Factor (3SFO) | Training, masterclass en kennisproducten

  • Gedragstools voor de transitie naar een energieneutrale woonomgeving

  • Voor: gemeenten, woningcorporaties, bouw- en installatiebedrijven, aannemers, projectontwikkelaars en leveranciers van technische oplossingen.

  • Geld en techniek zijn niet de enige succesfactoren voor de transitie naar een energieneutrale gebouwde woonomgeving. Er is een derde succesfactor: het gedrag van kopers, huurders en van partijen in de bouwsector. Versnel de toepassing van energiereducerende concepten in de bestaande woningbouw met de 3SFO-tools die hun oorsprong vinden in de gedrags-, maatschappij-, en organisatiewetenschappen.