Over ons

Om de energietransitie te realiseren is innovatie nodig die verder gaat dan de traditionele institutionele grenzen, wetten, markten en technologie. Maar ook voorbij ons huidige denken en doen. Met alleen technologische energie-innovaties gericht op besparing, productie, opslag en het transport van energie zijn we er niet en doen we onszelf te kort.

Het energiesysteem moet betaalbaar, betrouwbaar en werkend blijven, maar wel ingrijpend veranderen. Van een centralistisch naar een meer decentraal ingericht systeem. Het is te vergelijken met een vliegtuig dat tijdens het vliegen een nieuw ontwerp krijgt. Je weet niet precies wie welke verantwoordelijkheid heeft en krijgt, welke vaardigheden nodig zijn en wie welke rol gaat spelen. Dit proces vereist het voortdurend loslaten van overtuigingen, opnieuw afstemmen en uitproberen wat nodig is om vernieuwingen te realiseren.

De veranderingen in de samenleving zullen even ingrijpend zijn. Een verregaand decentraal, duurzaam energiesysteem is mogelijk in technische zin, maar vraagt om bewuste herverdeling van kosten en baten en het ontstaan van nieuwe verantwoordelijkheden. Ook de ontwikkeling en adoptie van nieuwe vaardigheden speelt een belangrijke rol voor alle partijen. De Topsector Energie is zich hiervan bewust en heeft daarom het Maatschappelijk Verantwoord Innoveren - Energie (MVI-Energie) programma ingericht.