Onze visie

Wanneer innovatoren vroegtijdig in een energie-innovatieproces het perspectief veel meer verbreden, is de kans om energie-innovaties te realiseren, veel en veel groter.

Vaak wordt er naar regelgeving, financiering of de gebruiker (die niet wil) gewezen als de bottleneck voor de realisatie van energie-innovaties. We kunnen het ook omdraaien. De  maatschappelijke omgeving, waarin energie-innovaties moeten landen, kan een katalysator zijn van de energietransitie.

Door in een vroeg stadium de juiste stakeholders te betrekken in innovatieprocessen,  multidisciplinair en stapsgewijs met voortschrijdende inzichten te werken, kunnen innovaties veel makkelijker gerealiseerd worden.

Er is al zoveel bekend over hoe je dit kunt doen. Laten we die kennis ontsluiten en veel meer experimenteren in de praktijk! Dit is wat het MVI-Energie programma van de Topsector Energie mogelijk maakt .