MVI-E Brigade

De Topsector Energie heeft de MVI-E Brigade (maatschappelijk verantwoord innoveren - energie) ingesteld. De energietransitie is een maatschappelijke opgave waarbij de inzet van regio's cruciaal is. Maatschappelijke krachten en belangen in de regio spelen een steeds belangrijker rol bij energietransitie. Mens- en maatschappijwetenschappers kunnen een nuttige bijdrage leveren in de aansluiting bij de leefwereld van mensen en bedrijven.

Achtergrond

De Brigade bestaat uit een groeiende groep mens- en maatschappijwetenschappers die bijdragen aan regionale initiatieven gericht op de energietransitie. Met de MVI-E Brigade wordt mens- en maatschappijwetenschappelijke kennis ontwikkeld samen met mensen uit de regionale praktijk en ontstaat zo nieuwe bedrijvigheid. Door de landelijke opzet kunnen regio's van elkaar leren.

Organisatie

De organisatie van de Brigade is als volgt. Een Kernteam voert de Brigade aan. Dit bestaat uit enkele gezaghebbende sociale wetenschappers en staat onder voorzitterschap van prof. Paulien Herder, portefeuillehouder MVI in het Topteam Energie en verbonden aan de TU Delft. Leden zijn: prof. Machiel Mulder (RUG), prof. Menno de Jong, (UTwente) en prof. Martijn Groenleer (UTilburg).

Sponsorteam

Een Sponsorteam bestaande uit enkele regionale en lokale bestuurders is klankbord voor het Kernteam en opent deuren ten behoeve van samenwerking tussen wetenschappers en regionale stakeholders. De leden van het Kernteam vormen een duo met een Sponsorteamlid uit hetzelfde landsdeel, zodat zij gemakkelijk kunnen samenwerken.

Het Sponsorteam bestaat uit de gedeputeerden Nienke Homan (Groningen), Anne Marie Spierings (Noord-Brabant), Han Weber (Zuid- Holland), Annemieke Traag (Overijssel) en Sebastiaan van 't Erve, burgemeester van Lochem.

Meer informatie

Nadere informatie is verkrijgbaar bij projectleider MVI-E Brigade Miranda Ebbekink.

Nieuwe impuls voor regionale energietransitie van start

Universiteiten en gedeputeerden slaan per regio de handen ineen om de energietransitie voor elkaar te krijgen. Het gaat om duurzame, lokale energie-initiatieven, waarbij burgers, bedrijven en andere organisaties zelf energie besparen en/of produceren. De laatste jaren stijgen dit soort initiatieven in een rap tempo en de impact neemt toe. Daarnaast spelen maatschappelijke krachten en belangen in de regio een steeds belangrijkere rol bij de energietransitie. Op 26 oktober 2017 vond de aftrap plaats op de Universiteit Twente (UT).

Lees verder